برخی از بزرگترين اپراتورهاي تلفن همراه جهان نسبت به عرضه يك برنامه كاربردي تازه براي سيستم عامل آندرويد گوگل به شدت اعتراض كرده اند.

به گزارش فارس به نقل از آي دي جي، اين برنامه رايگان مكالمات راه دور و طولاني را از طريق اينترنت براي كاربران آندرويد ممكن مي كند و اين مساله زيان مالي كلاني به شركت هاي مخابراتي و اپراتورهاي تلفن همراه وارد مي كند.

اپراتورهايي همچون AT&T، تي موبايل و وريزون به شدت در مورد نصب اين برنامه به كاربران سيستم عامل آندرويد هشدار داده اند. اما كاربران توجه چنداني به اين هشدارها ندارند و براي كاهش هزينه هاي مخابراتي خود به طور گسترده اين برنامه رايگان را بارگذاري و نصب مي كنند.

از سوي ديگر تلاش اپراتورهاي همراه براي بلوكه كردن اين برنامه آغاز شده و برخي از آنها دسترسي به نرم افزار Wireless Tether بر روي گوشي هاي مجهز به سيستم عامل آندرويد را غيرممكن كرده اند.

در همين حال گوگل، عليرغم اعتراض ها و درخواست ها از بلوكه كردن اين برنامه خودداري كرده و مي گويد دليلي براي اين كار نمي بيند با اين حال قول داده بررسي هاي بيشتري در اين زمينه به عمل آورد.


موضوعات مشابه: