FSB مخفف Front side Bus است و همچنین تحت نامهای باس پرسسور و باس حافظه
یا باس سیستم شناخته شده است. FSB پروسسور را به حافظه اصلی ( رم ) و سایر
اجزاء داخل کامپیوتر متصل می کند. FSB می تواند 133و 266 و 400 MHz یا
بالاتر باشد. زمانی که کامپیوتر یا مادربرد می خرید یکی از مهمترین
مشخصاتی که باید به آن توجه کنید FSB است.
سرعت FSB بوسیله بایاس
سیستم یا جامپر ( jumper ) که روی مادربرد قرار دارد تعیین می شود. بیشتر
مادربردها اجازه تغییر FSB را تا جاییکه کامپیوتر over clock نشود می دهند.

قفل شدن سخت افزار کامپیوتر، از دست دادن ( خراب شدن ) اطلاعات یا ایرادات
دیگر ممکن است از بکار بردن یک سخت افزار قدیمی با یک مادربرد با FSB بالا
باشد. بنابراین سازگاری قطعات کامپیوتر را با مادربرد و یا FSB مادربرد چک
کنید. در ضمن ببینید که آیا FSB کامپیوتر شما به طور مناسب تنظیم شده است
over clock کردن کامپیوتر معمولآ چنین اشکالاتی بوجود می آور

موضوعات مشابه: