سال گذشته پس از ناکامي*هاي پي*درپي در پروژه اپراتور سوم ايران، شرکت تامين *تله*کام وابسته به شرکت سرمايه*گذاري تامين اجتماعي، پس از کش*وقوس*هاي فراوان موفق شد پروانه فعاليت اپراتور سوم را از آن خود کند.

طبق پروانه صادر شده، اين اپراتور بايد اوايل خردادماه امسال شبکه خود را راه*اندازي کرده و سيم*کارت*هاي با قابليت نسل سوم را وارد بازار کند.

از مجموعه اخباري که منتشر مي*شود، به*نظر نمي*رسد که اين تعهد برآورده شود.

اپراتور سوم با مسئوليت ارائه خدمات نسل سوم تلفن*همراه نه*تنها اجرايي نشده است بلکه مانعي هم در برابر ارائه خدمات نسل چهارم شده است.

مانعي در ارائه نسل چهارم تلفن*همراه
در حالي*که مديرعامل همراه *اول از انجام فاز آزمايشي پياده**سازي نسل چهارم تلفن*همراه خبر داده است، معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام کرد: هيچ اپراتوري تا 2 سال آينده مجاز نيست خدمات نسل چهارم را حتي به*صورت آزمايشي در کشور ارائه کند.

لطف*ا... سبوحي در گفت*وگو با مهر با بيان اين*که براساس پروانه اعطا شده از سوي رگولاتوري، ارائه خدمات نسل سوم در طول دوره حفاظت، در انحصار اپراتور سوم است گفت: تا سپري شدن دوره حفاظت 2 ساله طبق پروانه اپراتور سوم تلفن*همراه، هيچ اپراتور ديگري نمي*تواند خدمات نسل*هاي بالاتر از نسل دوم را ارائه کند اما آيا اپراتور سوم کار خود را به*موقع آغاز خواهد کرد؟

تکذيب کناره*گيري تامين تله*کام
يک مقام مسئول در شرکت تامين *تله*کام با رد موضوع احتمال کناره*گيري اين شرکت از پروژه اپراتور سوم تلفن*همراه، ضمن تشريح آخرين وضعيت تجهيزات نسل سوم تلفن*همراه تاکيد کرد: بحث کناره*گيري تامين *تله*کام از اين پروژه به*هيچ*وجه مطرح نيست.

با وجودي که اخبار منتشر شده حاکي از آن است که شرکت تامين *تله*کام به*دليل نداشتن تجهيزات مورد نياز براي راه*اندازي شبکه اپراتور سوم تلفن*همراه قطعا در خردادماه نمي**تواند شبکه خود را راه**اندازي کند و احتمال کناره**گيري از اجراي اين پروژه توسط اين شرکت عنوان مي*شود، مديرکل برند و ارتباطات تامين* تله*کام اين اخبار را تکذيب کرد.

توجيهي براي تاخير
شاهين آرپناهي در گفت*وگو با مهر با بيان اين*که اين اخبار به*هيچ*وجه موثق نيست، اظهار داشت: پروژه اپراتور سوم، يک تجربه جديد در کشور است و براي اولين*بار پروژه*اي بدون شريک خارجي براي ارائه نسل جديد تلفن*همراه تعريف شده است.

وي در پاسخ به امکان راه*اندازي شبکه با وجودي که گفته شده تامين *تله*کام طبق پروانه تا خردادماه فرصت راه*اندازي شبکه خود را دارد و تاکنون کمتر از 50 سايت bts نصب کرده تا چه حد وجود دارد، اظهار داشت: بخشي از تعويق*هاي به*وجود آمده در آماده*سازي اين شبکه مربوط به فرآيندهاي بيروني مجموعه تامين* تله*کام است اما به*زودي اخبار جديدي از جهش اين پروژه اعلام خواهيم کرد.

اين مقام مسئول در پروژه اپراتور سوم با بيان اين*که تحريم*هاي موجود براي ورود تجهيزات مخابراتي به کشور، تنها بخشي از مشکلاتي است که اين پروژه با آن درگير است، ادامه داد: نمي*توان تنها بخش خاصي را مقصر اين مشکلات عنوان کرد و فرآيندهاي مختلفي وجود دارند که خارج از حيطه اختيارات و توانمندي*هاي تامين *تله*کام مي*باشند.

کناره*گيري به*هيچ*وجه مطرح نيست
وي با تاکيد بر اين*که کناره*گيري تامين* تله*کام از پروژه اپراتور سوم تلفن*همراه به*هيچ*وجه مطرح نيست، افزود: طبيعتا مشکلاتي در اين پروژه وجود داشته است اما به*طور قطع، تامين *تله*کام آماده جهش در اين پروژه است چرا که بخشي از پروژه اپراتور سوم بسيار خوب پيش رفته و در صورت آن*که با اين پروژه با تحمل برخورد شود، به*زودي مابقي مسائل نيز حل و فصل خواهند شد.

تاخير به*جهت استعفاي برخي افراد
مديرکل برند و ارتباطات تامين *تله*کام با بيان اين*که بخشي از مشکلات اين پروژه در هفته جاري حل شده و جلسات هيئت*مديره اين شرکت نيز برگزار مي*شود، گفت: برگزاري جلسات هيئت*مديره اين پروژه در مقطعي، به*دليل تغيير و تحولاتي همچون استعفا و کناره*گيري افراد و ورود افراد جديد به اين مجموعه با تاخير همراه بوده است اما هم*اکنون جلسات آن به*طور منظم برگزار مي*شوند.

از اپراتور سوم خبري نيست
وي در پاسخ به اين سوال که آيا پروژه با تاخير نسبت به تعهد مندرج در پروانه، راه*اندازي مي*شود، به خبرگزاري مهر گفت: در پروانه فعاليت اپراتور سوم تلفن*همراه، مجموعه تعهدات متقابلي عنوان شده که در اين راستا تامين *تله*کام مطابق قانون به آن پايبند خواهد بود.

آرپناهي تصريح کرد: ما به*عنوان اپراتور مايل هستيم پروژه هر چه سريع*تر به بهره*برداري برسد زيرا هر روز تاخير در اين پروژه، ضررهاي ميلياردي براي اين شرکت به*همراه خواهد داشت.


موضوعات مشابه: