رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۶ ( ایتالیا ) برای Samsung Galaxy Ace S5830
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنیدجدید ترین نسخه رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۶ منتشر شده برای Galaxy Ace


رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۶ ( ایتالیا ) برای Samsung Galaxy Ace S5830, 3.7 out of 5 based on 3 ratings
دانلود
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنیدمنبع:آندروید کده

موضوعات مشابه: