مديركل تحقيقات همراه اول با اشاره به تحقيقات اين اپراتور در زمينه تشعشعات تلفن همراه گفت: با اندازه*گيري و سنجش در 50 نقطه شهر به اين نتيجه رسيديم چگالي امواج راديويي am بيش از 25 برابر مقدار تشعشعي است كه سايت*هاي موبايل ساطع مي*كنند.

به گزارش فارس، سيد حسن سيد موسوي ضمن تشريح تحقيقات اين اپراتور پيرامون مضر يا غير مضر بودن تشعشعات تلفن همراه، توضيح داد: در همراه اول يك فرايند رسيدگي به شكايات ايجاد شده تا شكاياتي كه از طرف مشتركان ارائه مي*شوند تا رفع نگراني كامل مشتركان مورد بررسي و تحقيق كامل قرار گيرند.

وي با اشاره به اينكه همراه اول آزمايشات متعددي را در بررسي مضرر يا بي*خطر بودن تشعشعات تلفن همراه انجام داده، ادامه داد: وسايلي كه براي تحقيق در زمينه تشعشعات تلفن همراه استفاده مي*شود بسيار گران*قيمت هستند؛ زيرا دستگاه*هاي كيفيت پايين و ارزان قيمت نمي*توانند جواب مناسبي از اين كار را بدست دهند.

وي ادامه داد: سازمان*هاي جهاني نيز از وسايل با دقت بالا براي بررسي ميزان تشعشات استفاده مي*كنند كه حدودا قيمت هر دستگاه بالغ بر 100 ميليون تومان است و هم اكنون همراه اول نيز از اين دستگاه ها براي بررسي ميزان تشعشعات و احتمال مضر بودن آنها استفاده مي*كنند.

مديركل دفتر تحقيقات همراه اول ادامه داد: به صورت آزمايشي ميزان تشعشعات را در 50 نقطه شهر اندازه گرفته*ايم و بر اساس نتايجي كه به دست آورده ايم ميزان تشعشعات در حد مجاز بوده و بر همين اساس پروانه حد مجاز تشعشع را از سازمان انرژي اتمي اخذ كرده*ايم و اين پروانه به مدت 2 سال نيز تمديد شد.

وي گفت: با بررسي*هاي كه انجام داديم مشخص شد كه چگالي امواج راديويي am بيش از 25 برابر مقدار تشعشعي است كه سايت*هاي بي*تي*اس ساطع مي*كنند و آنچه كه انرژي اتمي براي كل كشور تصويب كرده يك پانصدم حد استاندارد است.


موضوعات مشابه: