يك مقام آگاه از بدهي 200 ميلياردي مخابرات به زيرساخت خبر داد و گفت: اين مبلغ در گذشته 700 ميليارد تومان بوده كه با پرداخت بخشي از بدهي توسط مخابرات در دوره*هاي پيشين، هم*اكنون مخابرات 200 ميليارد تومان به زيرساخت بدهكار است.

يك منبع آگاه در گفت*وگو با فارس، اظهار داشت: بدهي شركت مخابرات ايران در شركت زيرساخت حدود 200 ميليارد تومان است.
وي گفت: مبلغ اين بدهي در گذشته 700 ميليارد تومان بوده شده كه بخشي از آن پرداخت شده و هم*اكنون 200 ميليارد تومان از بدهي باقي مانده است.
اين مقام مطلع ادامه داد: گويا شركت زيرساخت در نامه*اي كه در تاريخ ششم ارديبهشت 90 براي مخابرات ارسال كرده، تا تاريخ بيستم ارديبهشت براي تسويه بدهي به اين شركت مهلت داده و اعلام كرده در غير اين صورت، به تدريج ارتباطات مخابرات را قطع مي*كند.
وي افزود: البته شركت زيرساخت يك شركت دولتي و حافظ منافع دولت و مردم است و قاعدتاً در وهله نخست اقدام به قطع ارتباط مشتركان نمي*كند، بلكه ابتدا ارتباطات پهناي باند مخابرات را قطع خواهد كرد كه خيلي هم ممكن است لطمه*اي به مشتركان نزند اما براي مخابرات قابل توجه است.
اين مقام آگاه تصريح كرد: اخيرا بازخوردهايي از اخطار قطع ارتباطات مشتركان مخابرات توسط زيرساخت در برخي رسانه*ها مطرح شده كه اين برداشت صحيح نيست و قطعاً* زيرساخت* در اين كار بيشترين توجه را به مشتركان خواهد داشت.
وي در پاسخ به اين سوال كه به گفته مخابراتي*ها مبلغ بدهي سال 89 مخابرات به زيرساخت تسويه شده و احتمالا بدهي مورد نظر براي ماه*هاي ابتدايي سال 90 و ناچيزاست، گفت: اصلاً هنوز براي *ماه*هاي فروردين و ارديبهشت صورت حساب صادر نشده و اتفاقاً* اين بدهي از زمان خصوصي*سازي مخابرات تا پايان سال 89 و به عبارتي براي سال*هاي 89 و 88 است.
اين مقام مطلع توضيح داد: صورتجلسه*اي كه مخابراتي*ها به آن اشاره دارند، وجود دارد اما اصلاً صورتجلسه تسويه نيست؛ صورتجلسه*اي است كه در آن مبلغ بدهي را قبول كرده*اند و گفته*اند كه به چه نحو بدهي*هايشان را پرداخت خواهند كرد.
وي تصريح كرد: در جلسه پيش از سال 90، دو طرف ( زيرساخت و مخابرات) روي مبلغ بدهي به توافق رسيده*اند؛ معمولا در اين جلسات دو طرف پاي مذاكره مي*نشيند، مي*گويند بدهي فلان مبلغ است، بدهكار مي*گويد فلان مبلغ را قبول دارد و فلان مبلغ را قبول ندارد، يك مبلغي مشخص مي*شود و پيش از سال نيز روي يك مبلغي كه بايد پرداخت كنند توافق شده است.
اين منبع آگاه گفت: زيرساخت از مبلغ بدهي مخابرات سند مكتوب دارد و مخابراتي*ها قبول كردند كه اين مبلغ بدهي دارند، آن هم فقط راجع به اينتركانكشن؛ كه همين مبلغ نيز هنوز تسويه نشده است.
اين منبع آگاه افزود: در مجموع حداقل يك مورد بدهي در خصوص پهناي باند در تاريخ ششم ارديبهشت به مخابرات اعلام شده، كه مبلغ بدهي پهناي باند يك قسمتي از مجموع 200 ميليارد بدهي است كه به مخابرات اخطار داده شده بود كه اگر تا بيست ارديبهشت تسويه نكند، پهناي باند اينترنت مخابرات به تدريج قطع خواهد شد.
وي اظهار داشت: البته اين پول*ها اصلا براي مخابرات پولي نيست و مشخص نيست كه چرا وقتي مخابرات ادعاي مبالغ كلان سود و درآمد مي*كند، چرا هزينه*هاي دولت را نمي پردازد.
وي در خاتمه خاطر نشان كرد: البته زيرساخت هنوز فقط اخطار داده *و قطع نكرده است؛ اخطار كه به معني قطع نيست؛ به معني اين است كه اگر بدهي را نپردازيد قطع مي*شود.

* طلب علي*الحساب و دوره*اي زيرساخت از مخابرات بديهي است؛ از رسانه*اي شدن اين موضوع متعجبم

داود زارعيان در گفت*وگو با فارس در پاسخ به اينكه آيا زيرساخت پس از اخطار قطع تاكنون ارتباطي از مخابرات را قطع كرده گفت: خير، هيچ يك از ارتباطات مخابرات قطع نشده است.
مدير روابط عمومي شركت مخابرات ايران در اين خصوص اظهار داشت: معتقديم كه در تعامل بين شركت مخابرات ايران و شركت زيرساخت چيزي به عنوان طلب و بدهي معنا ندارد.
وي ادامه داد: مخابرات ايران تنها مشتري بزرگ شركت زيرساخت است و قطعا به ازاي خدماتي كه از انها دريافت مي*كنيم، بايد پول آنها را نيز دريافت كنيم.
زارعيان افزود: بر همين اساس در هيچ*جا و هيچ سندي نيز اعلام نكرده*ايم كه قصد پرداخت پول زيرساخت را نداريم.
مدير روابط عمومي شركت مخابرات ايران تصريح كرد:* ممكن است در برخي صورت*حساب*ها اختلاف داشته باشيم اما در اصل موضوع كه پرداخت پول به زيرساخت است، صحبتي نداريم.
زارعيان ادامه داد: به يقين اگر شركت زيرساخت تاكنون به حيات خود ادامه داده از محل فروش خدمات و پرداخت به شركت*هايي مثل ما و دريافت هزينه اين خدمات است؛ اما تعجب ما از اين است كه چرا اين مباحث بديهي رسانه*اي شده است.
وي تأكيد كرد: شركت زيرساخت را يك شركت خودي مي*دانيم و مطمئنا معتقديم كه بايد هزينه*هاي ان را پرداخت كنيم.
زارعيان در پاسخ به اين سؤال كه دليل اختلاف نظر مخابرات و زيرساخت روي صورت*حسابي كه زيرساخت مدعي است براي مخابرات ارسال كرده و مخابرات مدعي است صورت*حسابي دريافت نكرده، چيست، گفت: من معتقد هستم كه اين موارد نبايد به هيچ*عنوان رسانه*اي شود؛ ممكن است يك نامه*اي در مسير گم شود؛ يك نامه*اي نياز به بررسي بيشتر شود و در جايي معطل بماند.
وي گفت: پيش از اين نيز (در اسفندماه) هيئت*مديره دو شركت نشستند تا مسائل را باهم حل و فصل كنند.
مدير روابط عمومي شركت مخابرات ايران تأكيد كرد: تنها نكته*اي كه از باعث تعجب من مي*شود اين است كه چرا اين موارد رسانه*اي شده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در هر حال مخابرات به زيرساخت بدهي دارد، يا خير، گفت: قطعا به ازاي خدماتي كه از زيرساخت مي*خريم به صورت دوره*اي زيرساخت از مخابرات طلب دارد؛ مانند طلبكاري مخابرات از مشتركان خود كه تا رسيدن دوره صورت*حساب مخابرات مبلغ صورت*حساب را از مشتركان طلب*كار است.
زارعيان بار ديگر تأكيد كرد: در هر صورت اعلام مي*كنيم كه مخالف رسانه*اي شدن اين قضيه هستيم.
زارعيان در خاتمه در پاسخ به اينكه رقم علي*الحساب بدهي مخابرات به زيرساخت چه مقدار است،* گفت: مبلغ بدهي زياد نبود و آنقدر نبود كه رسانه*اي شود.


موضوعات مشابه: