شاید شما هم از خریداران مادربوردهای گرافیک مجتمع باشید. قیمت مناسب و کارآیی قابل قبول، دو قابلیت کلیدی این مادربوردهاست که توجه بسیاری از کاربران عادی را به خود جلب کرده است. در این مقاله سعی داریم تعدادی از مطرح*ترین چیپست*های گرافیکی را از نظر قدرت گرافیکی مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهیم.

نحوه انتخاب چيپست**های گرافیکی
شکی نیست که در بين انواع مادربوردهای گرافیک مجتمع، بیشترین سهم از آن اینتل و سپس مادربوردهای با گرافیک ATI، که غالباً بر پایه پردازنده*های AMD هستند، است. بنابراین ما نيز 3 مادربورد پرفروش اینتل و 3 مادربورد پرفروش AMD را که از جدیدترین گرافیک*های مجتمع برخوردارند، انتخاب کردیم. البته برای اینکه نتیجه تست ملموس باشد، یک کارت گرافیک XFX Geforce 8500GT را نيز در تست شرکت دادیم تا بتوانیم نتایج گرافیک*های مجتمع را با آن مقایسه کرده و ارزیابی درستی از قدرت آنها ارايه دهيم. لازم به ذکر است که کارت مذکور در رده کارت*های ضعیف قرار می*گیرد و معیار خوبی برای سنجش است.