لبته امکان اعمال این موضوع خاص سیستم عامل XP نیست. به این تریب که ما مقداری از فضای تعیین شده در هارد را به عنوان RAM به سیستم عامل معرفی می کنیم تا در صورت نیاز از آن استفاده کند. برای اینکار مسیر زیر را دنبال کنید:

از System Properties سر برگ Advenced را انتخاب کنید. (از کنترل پانل یا با رایت کلیک روی صحفه My Computer)
در کادر های موجود کادر اول که با عنوان Performance هست دارای یک کلید با عنوان Settings هست که اون را انتخاب می کنید.
از پنجره باز شده سربرگ دوم که عنوان Advenced داره را انتخاب کنید.
3 کادر وجود دارد:

کادر اول مربوط به پردازشگر هست.
کادر دوم مربوط به سهمیه بندی RAM شما هست.
کادر سوم هم مربوط می شه به تخصیص فضا به عنوان Virtual memory که همون حافظه مجازی میشه.
با کلیک روی Change امکان مدیریت این فضا وجود داره.

البته باید یادآور بشم که تخصیص RAM همیشه به صورت درصدی است و این مانع استفاده صحیح از این سیستم می شود. یعنی شما همیشه یک درصدی از RAM خالی دارید پس ویندوز به سراغ این فضا نمی رود. مگر موارد خاصی که موجب هنگ سیستم شود که باز هم این امر قطعاً قابل رفع نخواهد بود.


موضوعات مشابه: