سیستم هنگام روشن شدن یک بیپ میزند که اصطلاحاً بیپ (بوق) سلامتی نامیده می شود. حالت های ویژه این بوق بیانگر معایب رایانه است، البته این موضوع همیشه صادق نیست.

 • يك بیپ: اشكال از DRAM ميباشد . بنابراين مشكلي در حافظه سيستم به وجود امده و يا MainBoard.
 • دو بیپ: حافظه فاقد تعادل است . تساوي گردش در حافظه به درستي كار نميكند.
 • سه بیپ: 64 كيلو بايت مورد نياز براي شروع و راه اندازي سيستم در دسترس نيست كه اين هم به مشکل RAM مربوط ميشود.
 • چهار بیپ: تايمر سيستم شما با مشكل مواجه شده است كه مانع از درستي همزمان عملكرد MainBoard ميشود.
 • پنج بیپ: CPU با مشل مواجه است.
 • شش بیپ: وروديه A20/Keyboard كنترلر ان با مشكل مواجه است IC كنترل كننده keyBoard با مشكل مواجه شده است و مانع از وروديه A20 براي سوييچ كردن پردازنده ميشود.
 • هفت بیپ: حافظه مجازي Virtual با مشكل مواجه است.
 • هشت بیپ: حافظه كارت ويدئو مشكل دارد BIOS نميتواند بر روي فريم هاي بافر كارت ويدئو بنويسد.
 • نه بیپ: ROM شما مشكل دارد.و چيپ BIOS ROM روي MainBoard دچار خطا است.
 • ده بیپ: CMOS هم مشكل دارد . يعني چيزي بر روي MainBoard مانه از فعل و انفعال با CMOS ميشود.
 • يازده بیپ: كش در level 2 حافظه با مشکل مواجه شده.
 • يك بیپ بلند و دو بیپ كوتاه : سيستم ويدئويي مشكل داره.
 • يك بیپ بلند سه بیپ كوتاه : بازهم خطا در مورد 64 k ميباشد.
 • يك بیپ بلند هشت بیپ كوتاه : عملگر تست كردن خطا داره.
 • بیپ مداوم : يا اشكال از RAM يا از کارت گرافيک است.


استناد: Amptron International


موضوعات مشابه: