[براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  ورزشهاي فكري


  فكر و انديشه

  يكي از ابزار موفقيت انسان تفكر و انديشة سالم است. اگر انسان بخواهد رشد فكري پيدا كند بايد فكر خود را در مسير بالندگي و رشد، حركت دهد، كساني كه انگيزة فرهنگي و علمي والائي دارند بايد با ورزش*هاي مخصوصي، قدرت تفكر خود را بالا ببرند.
  علي ـ عليه السلام ـ مي*فرمايد: همانا فكر تو وسعت همه كارها را ندارد پس آن را براي كارهاي مهم آزاد بگذار.[1]
  و در روايت ديگر فرمودند: وقتي فكرت را بر تمام كارهايت مقدم بداري، آينده*ات نيكو خواهد شد.[2]
  فكر و انديشه نياز به مراقبت دارد و انسان بايد سعي كند افكار خود را از آلودگيهاي فكري پاك كند و قدرت انديشه و تفكر را در مسائل زيربنائي به كار گيرد.
  براي اين كار تمرين بسيار لازم است تا فكر انسان از عوامل متفرق به سوي تفكر در مسائل اعتقادي عبادات و مطالعه به كار گرفته شود.
  شرائط ورزش روحي، فكري

  ورزشهاي روحي و فكري بايد تحت شرائط و برنامه*هاي صحيح اجراء شوند تا آثار و نتيجة مثبت داشته باشند.
  1. مكان ورزشي خلوت و بي*سر و صدا باشد. 2. زمان هر تمرين حداقل 10 تا 20 دقيقه باشد.
  3. زمان تمرين منظم باشد. 4. حداقل روزي يكبار تمرينها انجام شود.
  5. تمركز در تمرينها وجود داشته باشد.
  ورزش تمركز در مطالعه

  يكي از مشكلات افراد در مطالعه، عدم تمركز در مطالعه است. بسياري از افراد هنگام مطالعه تمركز ندارند و خيلي زود از آن خسته مي*شوند.
  براي آن كه در مطالعه تمركز حاصل شود بايد عوامل تفرقه در مطالعه را جستجو كرده و آنها را از بين برد.
  عوامل تفرقة فكر

  1. مشكلات ونارسائيها

  مشكلات و نارسائيها مي*توانند عامل تفرقة فكر باشند و فكر انسان را به خود مشغول دارند. لذا بايد مشكلات و نارسائيها را هنگام مطالعه فراموش نمائيم.
  امام علي ـ عليه السلام ـ مي*فرمايد:
  كسي كه بسياري از امور را پشت سر نيندازد خوشي زندگيش مختل مي*شود.[3]
  يكي از برخوردهاي منطقي با مشكلات فراموش كردن آنهاست.
  2.كسالت و تنبلي

  يكي از عوامل تفرقه در مطالعه، كسالت وتنبلي است، هر كسي داراي اين صفت باشد، نه تنها در مطالعه موفق نمي*شود، بلكه در ساير كارهاي خود نيز موفقيتي نخواهد داشت. در روايت مي*خوانيم:
  بر تو باد پرهيز از سستي و بي*حوصلگي. زيرا اين دو مانع بهره برداري و سود تو از دنيا و آخرت خواهد شد.[4]
  كسالت و تنبلي را بايد با عزم و اراده از بين برد. علي ـ عليه السلام ـ مي*فرمايد: با ارادة محكم به جنگ سستي*ها برويد.[5]
  3.آمال و آرزوهاي معقول و غير معقول

  آمال و *آرزوها چه معقول باشند يا غيرمعقول تلقي گردند، باعث تفرقة حواس انسان مي*شوند. از نظر شرع مقدس اسلام نيز آرزوها بايد كوتاه و محدود و قابل دسترسي باشد و گرنه آفت دين و دنيا به شمار مي رود.
  امام صادق ـ عليه السلام ـ مي*فرمايند:
  دنيا مانند آب درياست، تشنه هر چه بيشتر از آن بنوشد، عطش او زيادتر مي*شود تا او را به هلاكت برساند.[6]
  4.سروصداهاي ناهنجار

  يكي از عوامل تفرق حواس سر و صداست. مشكل آلودگي صوتي يكي از مشكلات فراگير جامعه است. فردي كه مي*خواهد مطالعه كند بايد مكاني را براي مطالعه در نظر بگيرد كه خالي از سرو صدا باشد.
  5.اشتغالات فكري

  يكي از عوامل تفرقة حواس، اشتغالات فكري بيش از حد مي*باشد. وقتي فكر انسان متفرق ومشغول باشد، نمي*تواند در مطالعه تمركز پيدا كند. لذا علي ـ عليه السلام ـ مي*فرمايد:
  همانا فكر تو وسعت همة كارها را ندارند و پس آن را براي كارهاي مهم آزاد بگذار.[7]
  6.خستگي

  يكي از موانع مطالعه و تمركز خستگي است. كسي كه مي*خواهد كارهاي فكري انجام دهد بايد خود را بيش از اندازه خسته نكند. كارهاي بدني، فعاليتهاي ورزشي سنگين كه همراه با خستگي باشد با كارهايي فكري در تضاد مي*باشد.
  7.اضطراب و نگراني

  اضطراب و نگراني عامل تفرقة حواس و باعث عدم تمركز در انسان است.[8]
  8.شرايط نامناسب محيط

  يكي از عوامل تفرقه فكر شرائط بد و نامناسب محيط مطالعه است.
  سرد بودن زياد مكان مطالعه، گرم بودن زياد مكان مطالعه، كم يا زياد بودن نور و عدم نور كافي، از شرائط نامناسب محيط مطالعه به شمار مي*رود.
  ورزش تمركز براي خوابيدن

  يكي از مشكلات عصر حاضر، بدخوابي و كم خوابي است.[9] بسياري از افراد. از دير خوابيدن در هنگام شب گله دارند و برخي به داروهاي خواب آور متوسل مي*شوند.
  امّا بيدار خوابي را مي*توان با به دست آوردن تمركز در هنگام خواب درمان كرد.
  1.هر شب هنگام خواب چند دقيقه پيرامون كارهاي روز خود فكر كنيد و جهات مثبت و منفي آن را ارزيابي كنيد.
  2.عوامل گرايش به كارهاي بد و عوامل گرايش به كارهاي خوب را بررسي كنيد. تصميم بگيريد كارهاي بد را تكرار نكنيد و كارهاي خوب را بيشتر انجام دهيد.
  3.دعاهاي هنگام خواب را بخوانيد.[10]
  4.دو ساعت قبل از خوابيدن از خوردن غذاها و آشاميدنيهاي مقوي پرهيز كنيد.
  5.بالش زير سر را كوتاه انتخاب نمائيد.
  6.ازموادي كه زائل كننده خواب هستند مثل چاي و قهوه استفاده نكنيد.
  7.تنفس را از راه بيني انجام دهيد.
  8.اگر از خواب بيدار شديد، روي برنامه*هاي جديد خود فكر كنيد، كارهائي را كه بايد انجام دهيد دسته بندي كرده و نسبت به زمان و مكان آن برنامه*ريزي نمائيد. اين برنامه ريزي بر اساس واقعيات باشد.
  9.پارچه*اي روي دو چشم قرار دهيد تا به تاريكي بيشتر كمك شود. فكر و انديشه

  يكي از ابزار موفقيت انسان تفكر و انديشة سالم است. اگر انسان بخواهد رشد فكري پيدا كند بايد فكر خود را در مسير بالندگي و رشد، حركت دهد، كساني كه انگيزة فرهنگي و علمي والائي دارند بايد با ورزش*هاي مخصوصي، قدرت تفكر خود را بالا ببرند.
  علي ـ عليه السلام ـ مي*فرمايد: همانا فكر تو وسعت همه كارها را ندارد پس آن را براي كارهاي مهم آزاد بگذار.[1]
  و در روايت ديگر فرمودند: وقتي فكرت را بر تمام كارهايت مقدم بداري، آينده*ات نيكو خواهد شد.[2]
  فكر و انديشه نياز به مراقبت دارد و انسان بايد سعي كند افكار خود را از آلودگيهاي فكري پاك كند و قدرت انديشه و تفكر را در مسائل زيربنائي به كار گيرد.
  براي اين كار تمرين بسيار لازم است تا فكر انسان از عوامل متفرق به سوي تفكر در مسائل اعتقادي عبادات و مطالعه به كار گرفته شود.
  شرائط ورزش روحي، فكري

  ورزشهاي روحي و فكري بايد تحت شرائط و برنامه*هاي صحيح اجراء شوند تا آثار و نتيجة مثبت داشته باشند.
  1. مكان ورزشي خلوت و بي*سر و صدا باشد. 2. زمان هر تمرين حداقل 10 تا 20 دقيقه باشد.
  3. زمان تمرين منظم باشد. 4. حداقل روزي يكبار تمرينها انجام شود.
  5. تمركز در تمرينها وجود داشته باشد.
  ورزش تمركز در مطالعه

  يكي از مشكلات افراد در مطالعه، عدم تمركز در مطالعه است. بسياري از افراد هنگام مطالعه تمركز ندارند و خيلي زود از آن خسته مي*شوند.
  براي آن كه در مطالعه تمركز حاصل شود بايد عوامل تفرقه در مطالعه را جستجو كرده و آنها را از بين برد.
  عوامل تفرقة فكر

  1. مشكلات ونارسائيها

  مشكلات و نارسائيها مي*توانند عامل تفرقة فكر باشند و فكر انسان را به خود مشغول دارند. لذا بايد مشكلات و نارسائيها را هنگام مطالعه فراموش نمائيم.
  امام علي ـ عليه السلام ـ مي*فرمايد:
  كسي كه بسياري از امور را پشت سر نيندازد خوشي زندگيش مختل مي*شود.[3]
  يكي از برخوردهاي منطقي با مشكلات فراموش كردن آنهاست.
  2.كسالت و تنبلي

  يكي از عوامل تفرقه در مطالعه، كسالت وتنبلي است، هر كسي داراي اين صفت باشد، نه تنها در مطالعه موفق نمي*شود، بلكه در ساير كارهاي خود نيز موفقيتي نخواهد داشت. در روايت مي*خوانيم:
  بر تو باد پرهيز از سستي و بي*حوصلگي. زيرا اين دو مانع بهره برداري و سود تو از دنيا و آخرت خواهد شد.[4]
  كسالت و تنبلي را بايد با عزم و اراده از بين برد. علي ـ عليه السلام ـ مي*فرمايد: با ارادة محكم به جنگ سستي*ها برويد.[5]
  3.آمال و آرزوهاي معقول و غير معقول

  آمال و *آرزوها چه معقول باشند يا غيرمعقول تلقي گردند، باعث تفرقة حواس انسان مي*شوند. از نظر شرع مقدس اسلام نيز آرزوها بايد كوتاه و محدود و قابل دسترسي باشد و گرنه آفت دين و دنيا به شمار مي رود.
  امام صادق ـ عليه السلام ـ مي*فرمايند:
  دنيا مانند آب درياست، تشنه هر چه بيشتر از آن بنوشد، عطش او زيادتر مي*شود تا او را به هلاكت برساند.[6]
  4.سروصداهاي ناهنجار

  يكي از عوامل تفرق حواس سر و صداست. مشكل آلودگي صوتي يكي از مشكلات فراگير جامعه است. فردي كه مي*خواهد مطالعه كند بايد مكاني را براي مطالعه در نظر بگيرد كه خالي از سرو صدا باشد.
  5.اشتغالات فكري

  يكي از عوامل تفرقة حواس، اشتغالات فكري بيش از حد مي*باشد. وقتي فكر انسان متفرق ومشغول باشد، نمي*تواند در مطالعه تمركز پيدا كند. لذا علي ـ عليه السلام ـ مي*فرمايد:
  همانا فكر تو وسعت همة كارها را ندارند و پس آن را براي كارهاي مهم آزاد بگذار.[7]
  6.خستگي

  يكي از موانع مطالعه و تمركز خستگي است. كسي كه مي*خواهد كارهاي فكري انجام دهد بايد خود را بيش از اندازه خسته نكند. كارهاي بدني، فعاليتهاي ورزشي سنگين كه همراه با خستگي باشد با كارهايي فكري در تضاد مي*باشد.
  7.اضطراب و نگراني

  اضطراب و نگراني عامل تفرقة حواس و باعث عدم تمركز در انسان است.[8]
  8.شرايط نامناسب محيط

  يكي از عوامل تفرقه فكر شرائط بد و نامناسب محيط مطالعه است.
  سرد بودن زياد مكان مطالعه، گرم بودن زياد مكان مطالعه، كم يا زياد بودن نور و عدم نور كافي، از شرائط نامناسب محيط مطالعه به شمار مي*رود.
  ورزش تمركز براي خوابيدن

  يكي از مشكلات عصر حاضر، بدخوابي و كم خوابي است.[9] بسياري از افراد. از دير خوابيدن در هنگام شب گله دارند و برخي به داروهاي خواب آور متوسل مي*شوند.
  امّا بيدار خوابي را مي*توان با به دست آوردن تمركز در هنگام خواب درمان كرد.
  1.هر شب هنگام خواب چند دقيقه پيرامون كارهاي روز خود فكر كنيد و جهات مثبت و منفي آن را ارزيابي كنيد.
  2.عوامل گرايش به كارهاي بد و عوامل گرايش به كارهاي خوب را بررسي كنيد. تصميم بگيريد كارهاي بد را تكرار نكنيد و كارهاي خوب را بيشتر انجام دهيد.
  3.دعاهاي هنگام خواب را بخوانيد.[10]
  4.دو ساعت قبل از خوابيدن از خوردن غذاها و آشاميدنيهاي مقوي پرهيز كنيد.
  5.بالش زير سر را كوتاه انتخاب نمائيد.
  6.ازموادي كه زائل كننده خواب هستند مثل چاي و قهوه استفاده نكنيد.
  7.تنفس را از راه بيني انجام دهيد.
  8.اگر از خواب بيدار شديد، روي برنامه*هاي جديد خود فكر كنيد، كارهائي را كه بايد انجام دهيد دسته بندي كرده و نسبت به زمان و مكان آن برنامه*ريزي نمائيد. اين برنامه ريزي بر اساس واقعيات باشد.
  9.پارچه*اي روي دو چشم قرار دهيد تا به تاريكي بيشتر كمك شود.