جنگجویان تاریکی، یا همان نینجاها، همانند سایه می باشند. در تاریکی شب مواظب خودتان باشید، برق شمشیر یک نینجا بسیار خیره کننده است. هرگز با یک نینجا شوخی نکنید ! "


مطلب بالا، برگرفته از مجله رزمی کاراته، در سال 1988 است! زمانی که تب نینجا شدن در آمریکا بالا گرفته بود. اما با کمال تاسف باید گفت فاصله عمیق فرهنگی میان غرب و شرق، مانع از درک صحیح این هنر زیبای رزمی سرزمین خورشید تابان در آمریکا شده بود

واقعیت این است که توصیف بالا تنها در مورد نینجاهای فیلمهای هالیوودی صادق بوده، و با فرهنگ واقعی نینجاها فرسنگها فاصله دارد. نینجا یا همان مکتب نینجوتسو در فضا ودنیای دیگری با مفاهیم روحانی دیگری در جهان مطرح شده است . که متاسفانه اکثریت کسانی که مدعی نینجا بودن دارند از این مکتب و از فلسفه بدور هستند...
نینجاهای واقعی در حقیقت رزمی کارانی با مهارت های بسیار بالاهستند که بدون توجه به امکانات، همواره رشد و پیشرفت در هنرهای رزمی را سرلوحه کار خویش قرار می دهند. این هنرجویان برای وقت و زمان خویش ارزش بالایی قایل هستند و سالیان سال ،به دور از قیل و قال و هیاهو،با تمرینات سنگین و جدی هنر رزمی نینجوتسو، جسم و روح خویش را می سازند و هر از چندگاهی حاصل تمرینات طاقت فرسای خویش را درنگاه شگفت زده مردم به نمایش می گذارند.

نینجوتسو، اصول و فلسفه خاصی در مورد تکنیکها دارد که یکی از علل منحصر بودن این سبک می باشد. اصل سادگی، سرعت و کارایی تکنیک ها بر نینجوتسو حاکم می باشد و هیچ محدودیتی روی حرکات، در این هنر رزمی وجود ندارد. هنرجویان نینجوتسو تنها تکنیک یاد نمی گیرند، بلکه می آمورند که در هر شرایطی تکنیک مناسب را بیافرینند. آنان سعی میکنند تکنیکها را دروجود خودشان بپروراند و درک عمقی از حقایق فنون کشف کنند.

سرلوحه فنونهای نین جوتسو از طبیعت الهام گرفته و سعی شده دانشجویان این هنرباستانی مستعد و قدرشناس تربیت شوند.اما همانگونه که مشاهد کرده ویا شنیده اید در کشورعزیزمان ایران هستند کسانی که از جعل عنوان نام سبک و نینجا بودن بهره برداری و سوء استفاده میکنند.

در کشور عزیزمان ایران، سالهاست که این هنر زیبای رزمی در مدارس نینجوتسو آموزش داده می شود و هزاران هنرجو دراین مدارس که در بیش از 100 شهر دایر می باشد با فنون مبارزه - با سلاح و بدون سلاح ـ دفاع شخصی، آکروبات، زندگی در شرایط سخت ، و ... آشنا می شوند.


موضوعات مشابه: