کاراته (به ژاپنی:空手) یک نوع ورزش رزمی است. به معنای روش مبارزه و دفاع با دست خالی (بدون سلاح) و شامل ضربه*های سریع دست و پا.

کاراته دارای قدمتی پنج هزار ساله*است و یکی از استادان اولیه و مبتکران این فن بودیدهاراما است که حدود ۵۲۵ سال قبل از میلاد مسیح می*زیسته*است. وی که از پیشوایان مذهبی بودایی بود، به تنهایی از هند به راه افتاد و پس از راهپیمایی چند هزار کیلومتری خود و با پشت سر گذاشتن موانع طبیعی بسیار مشکل موجود در آن زمان به چین رسید و در ایالت هون نان و معبد شائولین اقامت گزید. تعالیم بودیدهاراما شامل تمرینات شدید انضباطی و رعایت پرهیزکاری بود. وی ۹ سال رنج و ریاضت همراه با تفکر و برای این که شاگردانش نیز بتوانند در مقابل ساعت*های طولانی تفکر و اندیشه تاب مقاومت بیاورند و نیز با زورگویانی که تعالیم مذهبی و مردان دین را سد راه خود می*دیدند به مبارزه و مقابله برخیزند ۱۸ حرکت تمرینی را ابداع نمود که در حقیقت زیر بنای حرکات کاراته امروزی است.

کاراته امروزی شکل تکامل یافته*ای از کمپوی چینی (بوکس چینی) می*باشد که در ابتدا اوکیناواته نامیده میشد. از هنگامی که حکومت*های استبدادی در چین سلسله کینک ۱۶۴۴ سلسله ساتسوما در اوکیناوا به منظور جلو گیری از ورزیده شدن مخالفان و نیز تحت کنترل در آوردن مردم قانون منع استفاده از شمشیر را به مورد اجرا گذاشتند و به جمع آوری سلاح*های رزمی اقدام نمودند مردم به سوی آموزش هنر مبارزه با دست خالی روی آوردند که همین امر باعث شکوفایی هرچه بیشتر کاراته شد.

در سال ۱۹۲۱ یکی از بزرگ*ترین استادان کاراته جزیره اوکیناوا گیچین فونا کوشی ۱۸۶۸-۱۹۵۷ توانست با قدرت و ظرافت تمام کاراته را به ژاپن معرفی نماید و برخی دیگر از هنر جویان که تحت تعلیم بزرگ*ترین استادان اوکیناوا قرار گرفته بودند، تکنیک*های سنتی را با یکدیگر ترکیب نموده و سبک*های متعددی از کاراته را به وجود آوردند.

سال ۱۳۴۲ سال ورود کاراته به ایران توسط هرمز میربابایی و محمدعلی صنعتکاران و فرهاد وارسته هستند می*باشد.

در حال حاضر، سبکهای مختلف کاراته، بالغ بر صدها سبک می*شود که در واقع، بازگشت همه آنها به چهار سبک اصلی و مادر از سبک*های اصلی و کنترلی و یک سبک نیمه کنترلی می*باشد.
سبک*های کاراته

* سبک*های کنترلی عبارت*اند از:

* شوتوکان بنیان گذار: گیچین فونا کوشی. در این متد توجه خاصی به نیرو و سرعت ورود آن و مرکز ثقل نیرو می*شود.

* شیتوریو بنیان گذار: کنوا مابونی. شیتوریو متشکل از دو سیستم ناهاته و شوری ته در کاراته می*باشد.

* گوجوریو بنیان گذار: میاگی چوجون. گوجوریو روش سفت و نرم، که در اوکیناوا شکل گرفت و و متعلق به سیستم ناهاته در کاراته می*باشد.

* وادوریو بنیان گذار: اوتسوکا هیرونوری. وادوریو یعنی: راه صلح، روش صلح، روش صلح جویانه.

* سبک*های غیر کنترلی عبارت است از:

* کیوکوشین بنیان گذار: ماسوتاتسو اویاما کیوکوشین کای، از عناصر مختلفی که نشات گرفته از تجریبات اویاما وسبک*های دیگر است، به وجود آمد.

* توضیح کامل تر:

* بطور کلی سبک*های کارته به سه دسته تقسیم می*شود

* سبک*های کنترلی

* سبک*های غیر کنترلی

* سبک*های رینگی

* برخی از سبک*های مهم در کاراته:

* جو کای بو کاراته (ترکیبی از جودو، کاراته، بوکس)
* شوتوکان (با استفاده از این سبک حرکت*های غیرممکن فیزیکی امکان پذیر می*شود)
* شیتوریو (سیستم ناهاته، سیستم شوری ته) این سبک توسط کنوامابونی ایجاد شد.
* کان زن ریو
* بودو
* گوجوریو
* کیوکوشین
* کیوکوشین کای (بر قدرت فیزیکی تاکید دارد)
* وادوریو
* آشیهارا
* انشین