سال*ها درباره كيفيت خواب و احتمال بروز بيماري*هاي مختلف بحث شده است و نظرات متفاوتي نيز در اين زمينه وجود دارد، اما در مطالعه*اي كه بتازگي انجام شد، محققان 40 فرد مبتلا به ديابت نوع 2 را با 531 فرد سالم كه مشكلي در قند خونشان وجود نداشت، مقايسه كردند.آنها مي*خواستند درباره وجود رابطه*اي ميان كيفيت خواب، ميزان قند خون و ديگر مسائل مربوط به كنترل ديابت اطلاعاتي كسب كنند.

نتايج اين تحقيق نشان داد رابطه*اي ميان كيفيت پايين خواب و افزايش ميزان قند خون در بيماران ديابتي وجود دارد؛ البته چنين رابطه*اي ميان افراد سالمي كه ديابت نداشتند، مشاهده نشد.

تحقيقاتي كه تاكنون انجام شده بود نيز وجود رابطه*اي را ميان خواب نامناسب و بيماري ديابت نشان مي*داد؛ البته اين محققان تاكيد مي*كنند اين رابطه* اصلا رابطه علت و معلولي نيست و تنها ارتباطي ميان آنها وجود دارد.

مثلا ممكن است افراد مبتلا به ديابت بيشتر از ديگران نسبت به خواب نامناسب واكنش نشان دهند. در هر صورت اين پژوهشگران تاكيد مي*كنند بايد نسبت به داشتن خواب مناسب و مرتب در افراد مبتلا به ديابت دقت بيشتري داشت.

محققان پس از پايان يافتن دوره مطالعه دريافتند، افراد مبتلا به ديابت كه براي خوابيدن مشكل داشتند و براحتي نمي*توانستند خواب آرامي را تجربه كنند، ميزان قند خون ناشتاي آنها تا 23 درصد بيشتر، ميزان انسولين ناشتا 48 درصد بيشتر و مقاومت به انسولين نيز 82 درصد بيشتر از ديگران بود.

البته جالب بود كه محققان نمي*دانستند كدام*يك از اين دو حالت ابتدا رخ مي*دهد؛ يعني قند خون بالا نمي*گذارد بيمار راحت بخوابد يا بيمار چون خوب نمي*خوابد، قند خونش افزايش پيدا مي*كند يا حتي شايد عامل ديگري در اين مورد وجود داشته باشد كه محققان از آن غافل بودند.

البته اغلب افراد مبتلا به ديابت نوع 2، افرادي چاق و داراي اضافه وزن هستند. همين چاقي و اضافه وزن نيز مي*تواند روي خواب آنها تاثير بگذارد و كيفيت خواب را مختل كند. به عنوان نمونه چاقي با مشكلاتي مانند آپنه خواب همراه است و فردي كه آپنه خواب دارد، در طول شب بارها از خواب بيدار خواهد شد.

بنابراين توصيه تمام محققان به افراد ديابتي اين بود كه به كيفيت خواب خود توجه كنند و آن را ناديده نگيرند.

كاهش استرس و نگراني*هاي روزمره نيز اگر چه كاري به نسبت دشوار است، اما براي كساني كه به ديابت مبتلا هستند و نمي*توانند راحت بخوابند، مهم به حساب مي*آيد.

اين پژوهشگران عقيده داشتند بسياري از افراد در شرايطي كه با استرس روبه*رو بودند، نمي*توانستند راحت بخوابند. به همين دليل آنها توصيه مي*كنند تا حد امكان از استرس و عوامل ايجاد آن اجتناب كنيد.

بنابراين اگر شما هم به ديابت مبتلا هستيد، منتظر نباشيد تا دكتر در مورد خوابتان از شما سوال كند. بدانيد كه كيفيت خواب در اين بيماري نقش مهمي دارد و بايد به آن توجه كنيد. در صورتي كه مشكلي در اين زمينه وجود دارد حتما با پزشك خود مشورت كنيد.