اگر می*خواهید هیچ وقت درد نکشید باید ...؟!
اگر فکر می*کنید دنیای بدون درد می*تواند دنیای بهتری باشد، بد نیست با انسان*هایی آشنا شوید که در زندگی هرگز دردهای جسمی را تجربه نکرده و نخواهند کرد...

تحقیقات نشان می*دهند سیستم عصبی بدن برای انتقال پیام*های درد و بویایی از کانال*های مشترکی استفاده می*کند. در نتیجه بی*حسی یا استفاده از مسکن*ها می*تواند اثرات سوئی رو حس بویایی انسان داشته باشد.
اگر فکر می*کنید دنیای بدون درد می*تواند دنیای بهتری باشد، بد نیست با انسان*هایی آشنا شوید که در زندگی هرگز دردهای جسمی را تجربه نکرده و نخواهند کرد. البته این امنیت بی*نظیر زندگی این تعداد بسیار*معدود از انسان*ها نیست که باعث می*شود درد را تجربه نکنند بلکه نقص در یکی از کانال*های عصبی اصلی آنهاست که امکان ارسال پیام*های درد به سلول*های مجاور را از بین می*برد. تحقیقات تازه نشان می*دهند پیام*های عصبی حس بویایی نیز باید از همین کانال عصبی و دروازه*های پروتئینی آن عبور کنند.
جان وایس از دانشکده پزشکی سارلند در هامبورگ آلمان و همکارانش با مطالعه روی 3 داوطلب که 2 نفر از آنها از یک خانواده و هر 3 به شکل مادرزادی دچار بی*حسی نسبت به درد بودند، این حقیقت را کشف کردند که این افراد فاقد حس بویایی نیز هستند.

این 3 نفر که دید خوب و شنوایی طبیعی داشتند، هرگز از نقص در حس بویایی شکایتی نکرده بودند اما آزمون*های انجام شده با استفاده از رایحه*های گوناگون نشان می*دادند در میان افراد خانواده*شان تنها کسانی هستند که حس بویایی ندارند. آنها در برابر پنبه آغشته به سرکه بالزامیک، عطرها، رایحه پرتقال و قهوه هیچ عکس*العملی از خود نشان ندادند. در حالی که خانواده این افراد و دیگر داوطلبانی که دارای احساس درد بودند، توانستند بوها و رایحه*های گوناگون را به خوبی از یکدیگر تفکیک کنند.

وایس و همکارانش پیش از این می*دانستند افراد فاقد احساس درد در یکی از کانال*های یون سدیم که Nav1.7 نامیده می*شود و در غشای عقده*های عصبی که بخشی از دستگاه عصبی خودکار به*شمار می*روند، قرار گرفته، نقص دارند؛ اما نمی*توانستند ارتباط میان این نقص و فقدان حس بویایی را درک کنند. آنها در خلال جراحی*های گوناگون به بررسی عصب*های بویایی موجود در بینی افراد سالم پرداختند و دریافتند کانال*های Nav1.7 در غشای سلولی سلول*های عصبی این منطقه وظیفه انتقال پیام*های عصبی را به عهده دارند.

وایس و همکارانش موش*های آزمایشگاهی را پرورش دادند که فاقد کانال Nav1.7 در سلول*های عصبی وابسته به حس بویایی*شان بودند. مطالعه روی این موش*ها نشان می*داد سلول*های عصبی آنها پیام*های دریافت بو را ایجاد می*کنند اما راهی ارتباطی برای مخابره این پیام*ها به سلول*های عصبی مجاور وجود نخواهد داشت.

مطالعه رفتار این موش*های فاقد کانال عصبی Nav1.7 در بخش بویایی نشان می*داد آنها در برابر رایحه انواع غذاها مانند خمیر بادام زمینی و شیر، همچنین بوی ادرار جنس مخالف عکس*العملی نشان نمی*دهند. موش*های مادری که فاقد این کانال عصبی بودند، زمانی که از فرزندان*شان جدا می*شدند نیز نمی*توانستند آنها را از سایر بچه*موش*ها تشخیص دهند. این عدم تشخیص به وضوح از دست* دادن حس بویایی را در آنها نشان می*داد.
فرانک زوفال، یکی از اعصای این تیم می*گوید: «ارتباط عصبی میان درد و حس بویایی کاملا غیرمنتظره است. هنوز نمی*دانیم چرا برای انتقال این پیام*ها کانال*های عصبی مشابهی وجود دارد و اینکه آیا حس*های دیگری نیز درگیر خواهند شد؟ از سوی دیگر بسیاری از ما درد را مرتبط با سیستم حسی می*دانیم اما حقیقت این است که نور خیره*کننده، صداهای کرکننده و خوردن فلفل تند هم می*تواند آزاردهنده و دردناک باشد. نکته دیگری نیز وجود دارد، با شناخت دقیق مکانیسم درد و بی*حسی در برابر آن می*توانیم به افرادی که دچار دردهای مزمن هستند کمک کنیم یا این واقعیت را بپذیریم که استفاده از مسکن*ها می*تواند اثرات جانبی ناخوشایندی روی حس بویایی داشته باشد».