با انعقاد قرارداد بين همراه اول و tusmobil اسلوونی ، اولین اپراتور اسلوونی نيز به شبكه رومينگ اعتباري همراه اول پيوست.

با قرارداد منعقد شده ميان همراه اول و tusmobil اسلوونی ، مشتركان اعتباری هر دو اپراتور مي توانند از مزاياي يك ارتباط بين المللي استفاده كنند.

بر اساس اين گزارش پس از 15 اپراتور از كشورهاي عربستان، عراق، ترکیه، سوريه، پاكستان ، امارات متحده عربي، افغانستان، آذربايجان و روسیه، tusmobil شانزدهمين اپراتور خارجي است كه همراه اول جهت برقراري سرويس رومينگ سيم كارت هاي اعتباري با آن قرارداد همكاري منعقد مي كند.

همراه اول توصيه كرده است، با توجه به اينكه شارژينگ سيم كارت هاي اعتباري بصورت آنلاين انجام مي شود، *مشتركان به منظور مديريت بهتر هزينه هاي رومينگ بين الملل، در سفرهاي خارجي از اين سيم كارت ها استفاده كنند.

همراه اول هم اكنون با 266 اپراتور در 110 كشور قرارداد رومينگ بين الملل دارد كه همگي بطور مستقيم و بدون واسطه منعقد شده اند.

موضوعات مشابه: