[براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  • با پشت جلد حذف شده، تلفن شما باید مانند زیر نگاه کنید. باتری همچنین می توانید رایگان از نقطه نشان داده شده با فلش در زیر برداشته شود.

  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  • با باتری برداشته شده گوشی خود را مانند زیر نگاه کنید. در حال حاضر 6 پیچ حذف، دور زیر کلیک کنید. پیچ دور سفید یک موضوع های مختلف به کسانی که دور به رنگ قرمز است، بنابراین مطمئن شوید که آنها به عقب در محل صحیح. آنتن اصلی، در پایین گوشی، در حال حاضر شل باشد.

  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  • آنتن اصلی را می توان به دور از تلفن بده، به عنوان زیر نشان داده شده است. دو کابل روبان، دور رنگ قرمز، در حال حاضر نیاز به قطع شود. این یک اتصال شاخه و سوکت نوع بنابراین می توان به سادگی اهرم تا قطع. تخته مدار اکنون سست خواهد بود.

  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  • تخته مدار در حال حاضر به صورت رایگان از بقیه گوشی.

  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  • برای حذف فراگیر دوربین، دنده عقب کلیپ دور در سمت چپ تصویر زیر، و سپس فشار پایین "پین"، به سمت راست دور.

  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  • فراگیر دوربین در حال حاضر آزاد است.

  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  • در حال حاضر صاحب گوشی رایگان، نشان داده شده با فلش در زیر بلند.

  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  • دارنده گوشی و گوشی در حال حاضر آزاد است.

  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  • روشن کردن گوشی در کنار آن و سه گیره های فلزی را ببینید. دیلم یا اهرم بلند این است. همین کار را در طرف دیگر از تلفن و بعد از آن شما می توانید بلند پوشش فلزی دور.

  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  • پوشش فلز در حال حاضر آزاد، که در زیر نشان داده شده است. برای حذف صفحه نمایش LCD، اولین استفاده از یک تفنگ هوای داغ و یا سشوار به اعمال حرارت از پشت صفحه نمایش برای حدود 30 ثانیه است. سپس روی صفحه نمایش از نقطه نشان داده شده با فلش در زیر بلند.

  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  • بلند کردن صفحه نمایش تا در پایین و سپس آن را اسلاید از قاب.

  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  • صفحه نمایش LCD و صفحه نمایش لمسی / دیجیتایزر که در حال حاضر از هم جدا شده است. اگر سنسور نزدیکی، دور زیر، هنوز هم به پشت صفحه نمایش متصل است، به سادگی آن را بلند میشه.

  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  • حسگر مجاورت در حال حاضر آزاد است. جداسازی قطعات در حال حاضر کامل است. تمام مراحل برای سرهم معکوس. اگر شما این راهنمای جداسازی قطعات مفید، لطفا از ما حمایت و سفارش ابزار و لوازم لازم داری از سایت ما. ما کشتی در سراسر جهان!

  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]


 • موضوعات مشابه: