برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید

جوتو حامل 10 ابزار علمی از جمله


یک کاوشگر نوری و 3 طیف سنج بود.


ستاره دنباله*دار هالی تقریبا" هر 76 سال یکبار به اطراف خورشید می آید و

در آخرین ملاقاتش در سال 1986 کاوشگر جوتو متعلق به آژانس فضای اروپا یکی
از پنج سفینه ای بود که برای بررسی آن پرتاب شد جوتو بیش از همه به هالی
نزدیک شد و از میانش گذشت ابر غباری و گازی پیرامون هالی تنها 605 کیلومتر
(376 مایل) از هسته ستاره دنباله دار فاصله داشت جوتو اولین تصاویر هسته یک
ستاره دنباله دار را فراهم نمود.اگر چه کاوشگر جوتو دو سپر ضد غبار داشت اما با غبار ستاره دنباله*دار هالی

برخورد نمود و طرفین و بعضی تجهیزاتش آسیب دید جوتو بعد از ترک هالی در
آوریل 1986 از فعالیت باز نگه داشته شد ولی سپس در ژوئیه 1992 برای دیدار
با ستاره دنباله دار گریگ اسکیلر آپ دوباره فعال شد.