موبنا- بسیاری از کاربران از پاک شدن اطلاعات*شان بر روی اکانت ایمیل گوگل خبر داده*اند.

به گزارش اخبار خارجی موبنا، بیش از 100 هزار نفر از کاربران جی*میل اظهار کرده اند که پیام*ها و ایمیل*هایشان پاک شده است و گوگل اعلام کرده که در حال بررسی دلایلی است که باعث اختلال در این سرویس شده است.
عده*ای از کاربران جی*میل طی دو روز گذشته اعلام کردند اشتراک جی*میل آن*ها دچار مشکل شده و پیام*ها، ضمیمه*ها و سرویس چت آن پاک شده است.
البته گوگل اعلام کرده که در پی رفع این مشکل است و توانسته تاکنون اشتراک برخی از کاربران را به حال اول بازگردانده است.
بر اساس گزارش گوگل، کاربرانی که دچار این مشکل شده اند تا مدتی امکان دسترسی به این سرویس را ندارند.