اين بار روشي را به شما آموزش مي دهيم که با استفاده از آن بتوانيد پيام هاي کوتاه تلفن همراهتان را به گروه خاصي از مخاطبين خود ارسال کنيد.
ابتدا با استفاده از روش زير بايد يک گروه از مخاطبين خاص را ايجاد کنيم. بعد از باز کردن ليست مخاطبين خود به برگه دوم برويد و در آنجا گزينه Option را انتخاب کنيد سپس قسمت New Group را انتخاب کنيد و نامي براي گروهي که ايجاد کرده ايد برگزينيد.
گروهي را که درست کرده ايد باز کنيد و در آن جا Add members را در منوي Option انتخاب کنيد و شماره هاي مورد نظرتان را در اين قسمت وارد کنيد. براي فرستادن پيغامي خاص به تمام افراد آن گروه گزينه Option را انتخاب کنيد و سپس گزينه Add Recipient را باز کنيد. پس از آن به برگه ليست دوم مخاطبان برويد و در آنجا گروه مورد نظر خود را انتخاب کنيد و پيغام خود را براي آنها بفرستيد
در تلفن هاي همراه امکاني به نام شماره گير سريع وجود دارد. اگر شماره اي را بر روي سيم کارت ذخيره کنيد
محل ذخيره آن شماره در حافظه سيم کارت کد شماره سريع همان شماره نيز بود. براي مثال اگر شما شماره ي منزلتان را در محل 2 از حافظه سيم کارت ذخيره کرده بوديد با نگه داشتن کليد 2 به طور خودکار شماره منزلتان گرفته شد. حال شما مي توانيد کد مورد نظر را يه عنوان يک شماره در شماره گير سريع تلفن تان ضبط کنيد.
مثلا همين کد انتقال مکالمه که در بالاي صفحه گفته شده را در محل 8 حافظه ضبط کنيد. حال هر وقت قصد داشتيد موبايل خود را دايورت کنيد فقط کافي است کليد 8 را فشرده نگه داريد تا تلفن تان به شماره مورد نظر دايورت شود
در تلفن هاي همراه امکاني به نام شماره گير سريع وجود دارد. اگر شماره اي را بر روي سيم کارت ذخيره کنيد
محل ذخيره آن شماره در حافظه سيم کارت کد شماره سريع همان شماره نيز بود. براي مثال اگر شما شماره ي منزلتان را در محل 2 از حافظه سيم کارت ذخيره کرده بوديد با نگه داشتن کليد 2 به طور خودکار شماره منزلتان گرفته شد. حال شما مي توانيد کد مورد نظر را يه عنوان يک شماره در شماره گير سريع تلفن تان ضبط کنيد.
مثلا همين کد انتقال مکالمه که در بالاي صفحه گفته شده را در محل 8 حافظه ظبط کنيد. حال هر وقت قصد داشتيد موبايل خود را دايورت کنيد فقط کافي است کليد 8 را فشرده نگه داريد تا تلفن تان به شماره مورد نظر دايورت شود

موضوعات مشابه: