*قبل از عمل نسخه برداري همه برنامه هاي باز را ببنديد.

* برنامه هايي كه ممكن است به صورت ناگهاني اجرا شوند را غيرفعال سازيد. (مانند برنامه هاي محافظ صفحه نمايش ، دريافت نمابر ، ضد ويروس ها و...)

* در هنگام نسخه برداري سي دي از اينترنت استفاده نكنيد.

* توجه داشته باشيد سي دي هاي خام به نسبت سي دي هاي نوشته شده از حساسيت بيشتري برخوردارند.

* سطح رويي سي دي ها را قبل از نسخه برداري تميز و پاك كنيد. در هنگام تميز كردن سي دي به موارد زير توجه كنيد.

* از دست زدن به بخش هاي طلايي ، سبز يا آبي رنگ آن خودداري كنيد.

* سي دي را در محيط آلوده و داراي گرد و غبار نگهداري نكنيد.

* سي دي ها را فوت نكنيد و يا نزديك آن ها صحبت نكنيد ، زيرا قطره هاي ريز بزاق دهان روي آن باقي مي ماند.

* براي پاك كردن سي دي ها از پارچه مخصوص لنز دوربين استفاده كنيد.

* براي پاك كردن سي دي هاي چرب خام ، از پارچه نرم آغشته به الكل صنعتي استفاده نماييد.

* سي دي را به صورت شعاعي پاك كنيد.

* براي پاك كردن از هواي فشرده و يا اسپري استفاده نكنيد.

* قبل از كپي ، روي سي دي را با ماژيك ننويسيد.

* روي هيچ يك از دو طرف سي دي ها قبل از كپي نبايد برچسب چسباند.

* رايتر را در مكاني ثابت قرار دهيد و در هنگام نسخه برداري آن را جابجا نكنيد.

* فايل هاي خود را چك كنيد و از نام هاي فارسي استفاده نكنيد.

* در هنگام نسخه برداري از امكان Test برنامه استفاده كنيد.

* اگر مي خواهيد كپي سي دي بهتر صورت پذيرد ، از سي دي هايي استفاده كنيد كه سرعت نوشتن بر روي آنها از حداكثر سرعت رايتر بيشتر باشد.

* توجه داشته باشيد معمولاً گنجايش سي دي ها كمتر از آنچه كه روي آنها نوشته شده است ، مي باشد.

* رايتر را در محل خنك قرار دهيد.

* براي نسخه برداري سي دي سخت افزار، نرم افزار، سيستم عامل مناسب و نگارش كامل رايترها نيز حائز اهميت مي باشند.

موضوعات مشابه: