بر اساس اطلاعات مندرج در يک گزارش جديد، کارمندان شرکت اپل نسبت به افرادي که در شرکت*هاي گوگل، مايکروسافت، اينتل و ديگر شرکت*هاي صاحب*نام دنيا کار مي*کنند بسيار سودآورتر هستند.

به گزارش همكاران سيستم شرکت تحقيقاتي Pingdom بر اساس بررسي جديد خود و اطلاعات به دست آمده از مرکز Yahoo Finance اعلام کرد شرکت اپل در طول ۱۲ ماه گذشته به*ازاي هر کارمند خود ۴۱۹ هزار و ۵۲۸ دلار(۲۵۸ هزار و ۸۸۵ پوند) درآمد کسب کرده است.

شرکت Pingdom در اين خصوص توضيح داد: «محاسبه سود يک شرکت به*ازاي هر يک از کارمندان آن رقمي را نشان مي*دهد که به بزرگي يا کوچکي شرکت چندان ارتباطي ندارد. به عبارت ديگر، اين فرآيند بسيار آسان است که هر يک از شرکت*ها در هر اندازه*اي که به فعاليت خود مشغول هستند، ميزان سودآوري هر يک از کارمندان خود را محاسبه کنند».

هر يک از کارمنداني که در شرکت گوگل مشغول به کار هستند طي سال گذشته به طور ميانگين ۳۳۶ هزار و ۲۹۷ دلار(۲۰۷ هزار و ۴۶۹ پوند) براي اين شرکت سودآورد بوده*اند.
اين رقم براي هر يک از کارمندان شرکت مايکروسافت ۲۴۴ هزار و ۸۳۱ دلار(۱۵۱ هزار و ۴۱ پوند) اعلام شده است.

شرکت اينتل نيز در سال گذشته موفق به کسب درآمد ۱۳۰ هزار و ۲۶۷ دلاري(۸۰ هزار و ۳۶۴ پوندي) به*ازاي هر يک از کارمندان خود شد.

در اين ميان سيسکو توانست بر اساس هر کارمند خود ۱۰۷ هزار و ۲۱۴ دلار(۶۶ هزار و ۱۴۵ پوند) درآمد کسب کند.

ارزش هريك کارمندان گوگل، مايکروسافت و اپل يک سال پيش به*ترتيب ۲۰۹ هزار و ۶۲۴ دلار، ۱۹۴ هزار و ۲۹۷ دلار و ۱۵۱ هزار و ۶۳ دلار بوده است.