نور چراغهای خیابانهای یک دهکده در آلمان با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تنها با ارسال یک درخواست از طریق تلفن همراه روشن می*شوند.
دهکده کوچک "دورنتراپ" در آلمان که در حدود 9 هزار نفر جمعیت دارد به تازگی سیستم جدیدی را راه اندازی کرده است که به کمک آن شهروندان می*توانند چراغهای خیابان را تنها از طریق تلفن همراه روشن کنند.
این سیستم برپایه نرم افزاری به نام Dial4Light عمل می*کند. به این ترتیب تمام چراغهای خیابانهای این دهکده در طول شب خاموش می مانند و زمانی که رانندگان خودروها و عابران پیاده قصد عبور از خیابانها را دارند با گرفتن یک کد شش رقمی از طریق شماره تلفن همراه که آنها را به مرکز کنترل روشنایی عمومی شهر وصل می*کند چراغهای مسیر حرکت خود را روشن می*کنند.
این چراغها پس از 15 دقیقه به صورت خودکار خاموش می*شوند. این نرم افزار به مدت یکسال در این دهکده کوچک که در فاصله حدود 100 کیلومتری هانوفر واقع شده است آزمایش می*شود.
براساس گزارش روزنامه گاردین، به اعتقاد کارشناسان این سیستم رایگان می*تواند در شهرهای کوچک کم جمعیت به روشی مناسب برای صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین کاهش دی اکسید کربن موجود در اتمسفر تبدیل شود.