فایل فلش فارسی هواوی۴٫۲٫۱ G610-U20 بدون باگ

G610-U20 V100R001C00B125CUSTC433D002


کد:
http://kord-filegsm.ir/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-4-2-1-g610-u20-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DA%AF/


موضوعات مشابه: