دريافت ليست خلافي ماشين با استفاده از سرويس رايگان اعلام خلافي با sms
دريافت خلافي ماشين با يک پيامک

شما از طريق يک ارسال sms ساده ميتوانيد مقدار جريمه ماشين و تعداد دفعات جريمه شدن پلاک خودرويي که مد نظرتان هست را دريافت کنيد.

بدين منظور:

ابتدا پشت کارت ماشين خود را ملاحظه کنيد. در پشت اين کارت ، يک کد 17 رقمي به شکل عمودي حک شده است. اين کد با ir شروع ميشود.

اکنون شما ميبايست اين کد را به شماره 30005151 از طريق sms ارسال کنيد.

موضوعات مشابه: