اساتید
خود cpu ها که به mtk - spd و ....
تقسیم میشن

حالا برای نوع تشخیص cpu spd که چندین نوع رو توی دانگل اینفینتی زده باید چیکار کرد ؟
به طور مثال
s7-721u
اینفو هم نمیده

به همچین تبلت هایی رو چجوری باید نوع دقیق سی پی یو رو ؟

موضوعات مشابه: