مشخصات فنی باطریهای orginal نوکیا
و همینطور اینکه با چه گوشیهایی مشترک هستند


[براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:


  - rechargable li-ion power


  - 700 mAh


  - talk time: up to 3h


  - standby time: up to 192h


  - charging time: 3h (standard charger) 1h 40mins (fast charger)


  Compatibility: Nokia 2630, 2760, 6111, 7370, 7373, 7500, N76


  و . . . .  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - rechargable li-ion power


  - 720 mAh


  - lightweight (18.5g)


  - talk time: 2h - 5h


  - standby time: 150h - 300h


  - charging time: 3h (standard charger) 1h 40mins (fast charger)  Compatibility: Nokia 2650, 2652, 3500 Classic, 5100, 6100, 6101, 6103, 6108, 6125, 6131, 6136, 6170, 6260, 6300, 6301, 6600 Fold, 7200, 7270, 7610  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - high quality unbranded/aftermarket battery


  - rechargable li-ion power


  - 550 mAh


  - lightweight (18.5g)


  - talk time: 2h - 5h


  - standby time: 150h - 300h


  - charging time: 3h (standard charger) 1h 40mins (fast charger)  Compatibility: Nokia 2650, 2652, 3500 Classic, 5100, 6100, 6101, 6103, 6108, 6125, 6131, 6136, 6170, 6260, 6300, 6301, 6600 Fold, 7200, 7270, 7610


  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - rechargable li-polymer power


  - 860 mAh


  - lightweight  Compatibility: Nokia 2720 fold, 5310 Xpress*****, 5630 Xpress*****, 6600 fold, 6700 slide, 7210 *****nova, 7230, 7310 *****nova, X3  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - rechargable lithium-ion power


  - 760 mAh


  - lightweight (18.5g)


  - talk time: up to 7 h 30 mins


  - standby time: 280 - 400 h


  - charging time: 3h (standard charger) 1h 40mins (fast charger)  Compatibility: Nokia 3220, 3230, 5070, 5140, 5140i, 5200, 5300, 5500, 6020, 6021, 6060, 6070, 6080, 6120, 6121, 7260, 7360, N80, N80i, N90  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - high quality unbranded/aftermarket battery


  - rechargable li-ion power


  - talk time: up to 7 h 30 mins


  - standby time: 280 - 400 h


  - charging time: 3h (standard charger) 1h 40mins (fast charger)  Compatibility: Nokia 3220, 3230, 5070, 5140, 5140i, 5200, 5300, 5500, 6020, 6021, 6060, 6070, 6080, 6120, 6121, 6124, 7260, 7360, N80, N80i, N90


  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - rechargable lithium-ion power


  - 850 mAh


  - lightweight (18.5g)


  - talk time: 2h - 4 h 30 min


  - standby time: 100 - 400 h


  - charging time: 3h (standard charger) 1h 40mins (fast charger)  Compatibility: Nokia 1100, 1101, 1110, 1110i, 1112, 1200, 1208, 1209, 1600, 1650, 2280, 2300, 2310, 2600, 2610, 2626, 3100, 3109 Classic, 3110 Classic, 3110 Evolve, 3120, 3600, 3610 Fold, 3650, 3660, 6030, 6085, 6086, 6230, 6230i, 6267, 6270, 6555, 6600, 6630, 6670, 6680, 6681, 6820, 6822, 7600, 7610, E50, E60, N70, N70 ***** Edition, N71, N72, N91, N-Gage  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - high quality unbranded/aftermarket battery


  - rechargable li-ion power


  - 650 mAh


  - lightweight (18.5g)


  - talk time: 2h - 5h


  - standby time: 150h - 300h


  - charging time: 3h (standard charger) 1h 40mins (fast charger)  Compatibility: Nokia 1100, 1101, 1110, 1110i, 1112, 1200, 1208, 1209, 1600, 1650, 2280, 2300, 2310, 2600, 2610, 2626, 3100, 3109 Classic, 3110 Classic, 3110 Evolve, 3120, 3600, 3610 Fold, 3650, 3660, 6030, 6085, 6086, 6230, 6230i, 6267, 6270, 6555, 6600, 6630, 6670, 6680, 6681, 6820, 6822, 7600, 7610, E50, E60, N70, N70 ***** Edition, N71, N72, N91, N-Gage


  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]
  Click this bar to view the full image.[براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - rechargable li-ion power


  - 950 mAh


  - lightweight  Compatibility: Nokia 5310 6290, E65, N93i, N95
  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]
  Click this bar to view the full image.[براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - high quality unbranded/aftermarket battery


  - rechargable li-ion power


  - 900 mAh  Compatibility: Nokia 5230, 5235 Comes With *****, 5800 Comes With *****, 5800 Navigation Edition, 5800 Xpress*****, C3-00, N900, X6, X6 16GB  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - rechargable lithium-ion power


  - 1070 mAh


  - very high capacity


  - lightweight (18.5g)


  - talk time: up to 5 h


  - standby time: up to 11 days


  - charging time: 3h (standard charger) 1h 40mins (fast charger)  Compatibility: Nokia 6015i, 6016i, 6019i, E70, N-Gage QD.  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - rechargable li-ion power


  - 1200 mAh


  - lightweight


  Compatibility: Nokia N78, N79, N95 8GB


  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - high quality unbranded/aftermarket battery


  - rechargable li-ion power


  - 750 mAh


  - weighs 60g


  - talk time: 2h 20 min - 4h 15 min


  - standby time: 55h - 170h


  - charging time: 3h (standard charger) 1h 40mins (fast charger)  Compatibility: Nokia 5210, 6510, 7650, 8210, 8250, 8310, 8850, 8890, 8910, 8910i.  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - high quality unbranded/aftermarket battery


  - rechargable li-ion power


  - 750 mAh


  - weighs 108g


  - talk time: 2h 40 min - 4h 45 min


  - standby time: 55h - 260h


  - charging time: 3h (standard charger) 1h 40mins (fast charger)  Compatibility: Nokia 3310, 3330, 3410, 3510, 3510i, 5510, 6650, 6800, 6810.  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - rechargable lithium-ion power


  - 780 mAh


  - lightweight (60g)


  - talk time: 2h 20 min - 4 h 15 min


  - standby time: 55 - 170 h


  - charging time: 3h (standard charger) 1h 40mins (fast charger)  Compatibility: Nokia 2100, 3200, 3300, 6200, 6220, 6610, 6610i, 7210, 7250, 7250i


  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - high quality unbranded/aftermarket battery


  - rechargable lithium-ion power


  - 650 mAh


  - lightweight (60g)


  - talk time: 2h 20 min - 4 h 15 min


  - standby time: 55 - 170 h


  - charging time: 3h (standard charger) 1h 40mins (fast charger)  Compatibility: Nokia 2100, 3200, 3300, 6200, 6220, 6610, 6610i, 7210, 7250, 7250i.  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - high quality unbranded/aftermarket battery


  - rechargable lithium-ion power


  - 1000 mAh


  - lightweight (32g)


  - talk time: 3h


  - standby time: 180h


  - charging time: 3h (standard charger) 1h 40mins (fast charger)  Compatibility: Nokia 402, 5110, 5146, 6110, 6150, 6210, 6310, 6310i, 7110

  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - high quality unbranded/aftermarket battery


  - rechargable li-ion power


  - 900 mAh


  - weighs 133g


  - talk time: 2h 30 min - 4h 30 min


  - standby time: 55h - 260h


  - charging time: 3h (standard charger) 1h 40mins (fast charger)  Compatibility: Nokia 3310, 3330, 3350, 3410, 5510


  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - providing reliable long-life power in a sleek, compact package, this battery delivers great performance


  - rechargable li-polymer power


  - 900 mAh  Compatibility: Nokia 5610 Xpress*****, 6110 Navigator, 6220 Classic, 6500 slide, 7390, 8600 Luna  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - rechargable li-polymer power


  - 970 mAh


  - talk time: up to 4h


  - standby time: up to 200h


  - charging time: 3h (standard charger) 1h 40mins (fast charger)  Compatibility: Nokia 3250, 6151, 6233, 6234, 6280, 6288, 9300, 9300i, N73, N77, N93  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]
  Features:  - rechargable li-ion power


  - 1050 mAh


  - lightweight  Compatibility: Nokia E51, N81, N81 8GB, N82  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]  Features:  - rechargable li-polymer power


  - 700 mAh


  - lightweight  Compatibility: Nokia 8800 Sirocco Edition [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  موفق باشید