نوكيا كه زماني يكه*تاز توليد و عرضه گوشي هاي همراه بود، امروزه ديگر آن قدرت و موفقيت سابق را ندارد. به گزارش فارس به نقل از زد دي نت، سود اين شركت در سه ماهه آخر سال 2010 با 23 درصد كاهش به 884 ميليون يورو رسيده است. اين رقم در مدت مشابه سال قبل 1.14 ميليارد يورو بود.
نوكيا تا قبل از عرضه گوشي هاي ساخت اپل، گوگل و rim قدرت انحصاري بازار گوشي هاي همراه محسوب مي شد، اما در سه ماهه پاياني سال 2010 حدود 123.7 ميليون واحد گوشي روانه بازار كرد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد كاهش نشان مي دهد.
نوكيا در اين مدت در بازار اروپا 33.5 ميليون واحد گوشي به فروش رسانده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد كمتر شده است. البته فروش گوشي هاي هوشمند اين شركت در قاره اروپا 13 درصد افزايش نشان مي دهد.
به نظر مي رسد با تداوم اين وضعيت نوكيا در آينده شانسي براي رقابت با غول هاي بزرگ تلفن همراه نداشته باشد. حتي سامسونگ هم در اين زمينه در حال كنار زدن نوكياست و تغيير وضعيت فعلي مستلزم بازسازي اساسي نوكياست.


موضوعات مشابه: