اپل در حال همكاري با اعضاي قبيله چروكي است تا زبان* آن*ها را در سيستم عامل iOS بگنجاند. چروكي*زبان*هاي آمريكا خواهان گنجاندن زبانشان در آيفون و آي*پد هستند تا جوانان اين قبيله از آن*ها استفاده كنند.
زبان چروكي كه يكي از زبان*هاي بومي آمريكا محسوب مي*شود، دو قرن پيش شكل نوشتاري پيدا كرد و هم*اكنون دانش*آموزان در مدارس چروكي*زبان هنگام استفاده از رايانه*هاي ساخت شركت اپل مي*توانند از زبان خود استفاده كنند.
خبرگزاري آسوشيدپرس گزارش داد: مقامات قبيله چروكي سه سال پيش با شركت اپل تماس گرفتند تا زبان چروكي در آيفون قرار داده شود. اما با توجه به وجود 50 زبان در آيفون اين درخواست هم*چنان بي*پاسخ مانده است.
هم*اكنون نزديك به 8 هزار تن به اين زبان صحبت مي*كنند و اكثر آن*ها بيش از 50 سال سن دارند.

موضوعات مشابه: