پس از ساخت تلفن*های
همراهی که با انرژی خورشیدی، هیدروژن و حتی باد کار می*کنند، تلفن همراه مفهومی جدیدی رونمایی
شده که با منبع نیروی دور از انتظار و غیرمعمول کوکاکولا کار می*کند.

به گزارش ایسنا، این
تلفن مفهومی حافظ محیط زیست توسط یک طراح چینی برای شرکت فنلاندی نوکیا طراحی شده
است.

بنا بر توضیح طراح
این تلفن، دستگاه جدید با باتری نوآورانه*ای کار می*کند که با استفاده از آنزیم*ها، از
کربوهیدرات*ها الکتریسیته تولید می*کند.

این تلفن علاوه بر به*کارگیری
انرژی پاک از نوشیدنی*های شیرینی مانند کوکاکولا یا پپسی، چهار برابر طولانی*تر از
باتری*های لیتیومی فعلی در یک شارژ کامل، کار می*کند و از نظر زیستی به*طورکامل قابل
بازیافت است.