کوچه یا خیابان، خانه یا اداره به هر طرف که سر بچرخانید کسی را می*یابید که یک دستگاه تلفن همراه را به گوش*ها چسبانده و گرم صحبت است...

در کوچه یا خیابان، خانه یا اداره به هر طرف که سر بچرخانید کسی را می*یابید که یک دستگاه تلفن همراه را به گوش*ها چسبانده و گرم صحبت است. زندگی بدون این وسیله دیگر برای ما غیرممکن به نظر می*رسد، اما آیا واقعاً از خطرهای آن نیز آگاهی کافی داریم؟
بررسی*ها نشان می*دهد که فقط 4 دقیقه چسباندن تلفن همراه به یک سمت سر باعث می*شود دمای آن قسمت نزدیک به 13 درجه افزایش پیدا کند. خودتان می*توانید حدس بزنید با یک ساعت مکالمه چه اتفاقی برای سر بیچاره ما می*افتد. شانس آورده*ایم اگر مغز درون کاسه سرمان نجوشد!
به نظر نمی*رسد کارخانه*های سازنده گوشی*های همراه علاقه*ای داشته باشند که اطلاعات بهداشتی لازم را به کاربرانشان ارائه بدهند. آنها فقط دوست دارند بیشتر بفروشند. اما خطر امواج تلفن همراه یک خطر واقعی است که شوخی*بردار هم نیست.
مطابق جدیدترین بررسی*ها تلفن همراه خطر نوعی تومور بدخیم مغزی به نام «گلیوما» را به طور واضحی افزایش می*دهد. البته اگر تومورهای خوشخیم مغزی را هم در نظر بگیریم، مسأله بغرنج*تر می*شود. بدتر از همه این که این تومورها در کاربرانی که در سنین زیر 20 سال استفاده از تلفن همراه را شروع می*کنند بیشتر است.

موضوعات مشابه: