مدت*های طولانـــی اســـت كــه بــحث بـــر ســـر بی خطـــر یا خطرناك بودن تلفن های همراه برای *مغز یا دیگر اعضای بدن مطرح است ولی به تازگی سازمان ...

محققان می*گویند، تا حد امكان افراد در تماس*های تلفنی خود از تلفن*های ثابت به جای تلفن*های همراه استفاده كنند.
مدت*های طولانـــی اســـت كــه بــحث بـــر ســـر بی خطـــر یا خطرناك بودن تلفن های همراه برای *مغز یا دیگر اعضای بدن مطرح است ولی به تازگی سازمان جهانی بهداشت بعد از یك مطالعه گسترده كه 30 میلیون دلار *هزینه برای این سازمان دربرداشت، اعلام كرد كه تلفن های همراهی كه امروزه بیشتر شهروندان دنیا از آن بهره می*گیرند «ریز موج« و یا «مایكروویو« هایی را ایجاد می*كنند كه برای بدن مضر است.
همچنین موارد ثبت شده ای وجود دارد كه نشان می*دهد، افرادی كه بیش از 10 سال و به مدت طولانی از تلفن همراه استفاده كردند به سرطان مغز (تومور) مبتلا شده اند. البته شمار افرادی كه به دلیل استفاده از تلفن همراه مبتلا* به سرطان می*شوند در مقابل میلیون ها نفری كه از تلفن همراه استفاده می كنند قابل چشم پوشی است و این *گزارش نیز به این معنی نیست كه باید تلفن های همراه را كنار گذاشت بلكه به این معنی می باشد كه در استفاده از تلفن های *همراه، برخی موارد هشداری را باید جدی گرفت.محققان می*گویند: امواجی كه تلفن های بی سیم و همراه ایجاد می كنند به>dna< بدن آسیب می*زند.

موضوعات مشابه: