این تلفن همراه در سفرها همراه ناصرالدین شاه بوده و در زمان نیاز به كابل*های كشیده شده بین راه وصل و با مخاطب مورد نظر...

اولین تلفن همراه كه شكل و شمایلی به تلفن*های همراه امروزی ندارد، متعلق به ناصرالدین شاه بود.

به گزارش خبرنگار "سرویس فضای مجازی " خبرگزاری فارس، اولین تلفن همراه موجود در ایران متعلق به ناصرالدین شاه بوده است.
شكل و شمایل این تلفن همراه كه در سال 1230 تولید شده است، به تلفن*های همراه امروزی شباهتی ندارد.
این تلفن همراه در سفرها همراه ناصرالدین شاه بوده و در زمان نیاز به كابل*های كشیده شده بین راه وصل و با مخاطب مورد نظر تماس تلفنی برقرار می*شده است.
این تلفن دارای راهنمای فارسی بوده و ساخت كارخانه البیس شهر زوریخ می*باشد.


برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


تلفن همراه ناصرالدین شاه


برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: