با تلفن*هایی كه دست یا بازو را به یك تلفن تبدیل می*كنند، دیگر نیازی به استفاده از دستگاه*های هندس فری نخواهد بود.
تلفن مفهومی "دیجیتال تاتو اینترفیس" به شكل تاتو است اما در زیر پوست دست كاشته می*شود تا به*عنوان یك تلفن مورد استفاده قرار بگیرد.

برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


این تلفن بلوتوثی با تبدیل گلوكز و اكسیژن خون به الكتریسیته كار می*كند و با استفاده از نقطه*ای كه برروی دست قرار دارد، خاموش و روشن می*شود.