بدن شما نياز دارد درجه حرارت مركزي خود را در حد 36.9 درجه حفظ كند.
مغز شما براي جلوگيري از كاهش بيش از حد دماي بدن(هيپوترمي) و ساير عواقب سرد شدن درون آن به دقت درجه حرارت بدن را تحت نظارت دارد.
اگر سطح پوست بيش از حد خنك شود، گيرنده.اي پوست پيام.هايي را به مغز مي.فرستند كه رشته.اي از شگردهاي گرم.كننده را به راه مي.اندازد.
لرزيدن يكي از اين تاكتيك.هاست، كه در ان عضلات شما با سرعت زياد منقبض و منبسط مي.شوند. علاوه بر جنبيدن عضلات دست و پا، عضلات فك هم ممكن است شروع به لرزش كند و در نتيجه دندان.هايتان به هم بخورد.
اين فعاليت غيرارادي عضلاني گرما ..ليد مي.كند كه به بدن كمك مي.كند تا درجه حرارتش را بالا ببرد. اين حالت همچنين هشداري براي شماست كه خود را به پناهگاهي گرم و نوشيدني داغ برسانيد.


موضوعات مشابه: