شرکت. گوگل. نيز به. جمع سازندگان. تلفن. همراه. مي. پيوندد..
به. گزارش. شبکه. تلويزيوني. فاکس. نيوز گفته. مي.شود شرکت. گوگل. نيز در نظر دارد گوشي. تلفن. همراه. ..ليد کند که. علاوه. بر قابليت. اتصال. به. شبکه. اينترنت.. از نظر شکل.. طرح. و ظاهر نيز گوشي. متفاوتي. خواهد بود..
گفته. مي.شود مديران. گوگل. روي. اين. طرح. سرمايه.گذاري. مي.کنند ولي. هنوز به. صورت. رسمي. اين. مسئله. تاييد تا تکذيب. نشده.است...