به گزارش فارنت و به نقل از پایگاه این..موبایل، نتایج یک تحقیق منتشر شده از انستی.. فدرال سوئیس حکایت از این دارد که امواج تلفن همراه برای جمعیت یکی از دوست.داشتنی.ترین حیوانات موجود در جهان یعنی زنبور عسل بسیار زیان.آور است.
این مطالعه که بر اساس مشاهده عکس.العمل زنبورها در کندوی عسل در زمان وضعیت تلفن.های همراه در حالت.های خاموش، روشن، آماده به کار و در حال تماس فعال بدست آمده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که زنبورها در حالت تماس فعال در حدود ده بار پرسر و صداتر از حالت طبیعی در کندو در حال فعالیت هستند و به نوعی در ساختار کاری کندو اختلال به وجود می.آید که شاید مهمترین دلیل آن حساسیت زنبورها به میدان.ها و زمینه.های مغناطیسی قوی باشد.
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید
اختلال فروپاشی و یا ترک دسته.جمعی پدیده.ای است که از سال ۲۰۰۶ در آمریکای شمالی در حال رخ دادن است و به صورت ناگهانی ۵۰ تا ۹۰ درصد زنبورهای کندوی عسل از بین رفته و یا شروع به ترک کنده می.کنند و به عنوان مثال زنبور کارگر به صورت ناگهانی شروع به ترک کندو کرده و ملکه را رها می.کند.
هر چند بیشتر افراد به دلیل ..لید مثل زیاد زنبور عسل زیاد نگران نیستند اما باید بدانند که زنبور عسل بخشی مهم از اکوسیستم جاری در جهان است و اختلالات وارده می...اند به کمتر و یا عدم گرده.افشانی ..سط این موجودات دوست داشتنی منجر شود .
اغلب اوقات ما نگران امواج تلفن همراه برای سلامتی خودمان هستیم و البته منطقی.تر آن است که این حساسیت را به موجودات کوچک.تر که صدای فریادشان به جایی نمی.رسد نیز تعمیم دهیم که فردا دیگر بسیار دیر است.

موضوعات مشابه: