دوستان این ترفند رو برای ارسال تم از طریق بلو..ث تجربه کنید ..
1. بايد ..سط يك explorer به آدرس زير در مموري كارد برويد: e:\System\skins سپس تمي كه ميخواهيد را بفرستيد. هر تم معمولا از 3 فايل تشكيل شده و هر فايل را جداگانه مي فرستيد(..جه: هر تم با اسمي بجز اسم خود نصب مي شود)
2. سپس در گوشيه ديگر كه براي آن اين تم را فرستاده ايد ..سط يك explorer در يك فولدر با همين نام در e:\System\skins بسازيد. پس از ساختن فولدر تمي كه در inbox است را برداريد و در اين فولدر paste كنيد.


موضوعات مشابه: