استفاده صحیح از گوشی 5800نوکیا برای استفاده بهتر از شارژ باطری

1.باطری راهمیشه به صورت کامل شارژ کنید


2.همیشه استفاده کنندگان گوشی برای اینکه باطری گوشیشان تمام نشود گوشی را خاموش میکنند ولی نمیدانند یکبار روشن وخاموش کردن گوشی چقدر از باطری را خالی میکند شاید مدتی که خاموش میکنند اگر گوشی روشن باشد مقدار مصرفش از روشن کردن دوباره گوشی کمتر باشد

3.برنامه های غیرضروری در حال اجرا را ببندید

4.نور lcdگوشی را طبق تنظیمات زیر حالت کم قراردهید
Press the white menu button, select "Settings", select "Phone", select "Display", select "Light Sensor", then adjust the slider towards "Minimum" to dim the display. Use the lowest setting that feels comfortable. When you've finished, select "OK", then press the red button to go back to the front page.

5.اسکرین گوشی را درحالتی که استفاده نمیکنید طبق دس..ر زیر خاموش کنید
Press the white menu button, select "Settings", select "Phone", select "Display", select "Light Time.Out", then move the slider to the quickest setting that you feel comfortable with. When you've finished, select "OK", then press the red button to go back to the front page.
6.از هدفون گوشی برای شنیدن آهنگ استفاده کنید

7.تا موقعی که لازم نباشد از فلاش دوربین استفاده نکنید

8.از سیستم 2Gبجای 3G&3.5Gاستفاده کنید(طبق دس..ر تنظیمات را انجام دهید)
Press the white menu button, select "Settings", select "Connectivity", select "Network", select "Network Mode", select "GSM", select "OK", then press the red button to go back to the front page.

9.در جایی که بهترین آنتن دهی را دارید گوشی را قرار دهید
ضعیف بودن سیگنال باعث خالی شدن زودهنگام باطری خواهد شد

10.موقعی که منتظر تماس نیستید ومیخواهید آهنگ گوش کنید
(شبها موقع خواب)بهتر است گوشی راطبق دس..رات زیر درحالت آفلاین(مدپرواز)قرار دهید
On the phone's front page (aka its standby screen), click on the date at the top of the screen. From the drop.down menu, select "Offline", then select "Yes" if necessary. The signal bar will turn into an "X" to show that the phone is no longer connected to the phone network, and all other wireless connections will also be broken.

11.سعی کنید در مواقعی که استفاده ای ندارید بلو..ث و
wi.fiگوشی را طبق دس..ر زیر خاموش کنید
Open the connections menu, select "Bluetooth", select "Bluetooth: On" to change it to "Bluetooth: Off". Then press the red button to get back to the front page.

If you wish to only switch off Wi.Fi:
Open the connections menu, select the tower logo with "Conn. via" next to it, then "Options", then "Disconnect WLAN". Then press the red button to get back to the front page.موضوعات مشابه: