همونطور که میدونید فروم معروف OPDA نحوه ی گرفتن Cert رو تغییر داده ... خوشبختانه با این تغییرات مشکل OP هم حل شده ... برای یاد گیری با من همراه
شوید ...
اگه ثبت نام نکردید اول باید ثبت نام کنید ...
به آدرس زیر برید و طبق عکس روی گزینه ی ثبت نام کلیک کنید

برای دیدن عکس روی لینک ها کلیک کنید

کد:

برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید


برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید

برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: