يک دختر 15 ساله هندي موفق به ابداع روشي شده است که با استفاده از آن مي.توان گوشي.هاي تلفن همراه را توسط ضربان قلب شارژ کرد.به گزارش ایسنا منطقه خراسان، در اين ايده که هم.اکنون توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد در حال بررسي است، ضربان قلب انسان با استفاده از يک مچ.بند مخصوص به جريان الکتريسيته تبديل و سپس از اين جريان براي شارژ تلفن.هاي همراه استفاده مي.شود.«ساروجيني مهاجان»، يکي از دانش.آموزان دختر يکي از مدارس مستقر در غرب دهلي.، ايده اين اختراع را از «ساعت مچي بدون نياز به کوک» خود گرفته است.وي مي.گويد اين ايده زماني به ذهنش خطور کرد که مشغول تماشاي همزمان ساعت مچي و تلفن همراه خود بود.يکي از مدرسان اين مدرسه در همين رابطه به روزنامه تلگراف گفت: «وي متوجه شد که ساعتش نيازي به کوک و يا شارژ کردن ندارد و پس از آن تحقيق درباره شارژ با استفاده از ضربان نبض را آغاز کرد».اين مدرس اضافه کرد: «وي ايده.اش را پيش معلم علوم خود برد و معلم نيز آن را به بنياد اختراعات ملي هند ارائه کرد.»اين ايده در وب سايت بنياد اختراعات به نمايش درآمد و پس از آن بود که توجه دانشمندان دانشگاه استنفورد را به سوي خود جلب کرد.به نظر مي.رسد که اين ابداع چه در کشورهاي در حال توسعه که استفاده از تلفن همراه در آن.ها رو به گسترش است اما برق به ميزان کافي وجود ندارد و چه در کشورهاي توسعه يافته، ظرفيت بالقوه. عظيمي براي رشد داشته باشد.