مایکروسافت در راستای همکاری با نوکیا یک میلیارد دلار برای استفاده از ویندوز فون 7 روی گوشی.های هوشمند جدیدش به این شرکت پرداخت می.کند.سلولارنیوز- بلومبورگ گزارش داد، هنگامی که مایکروسافت و نوکیا همکاری با یکدیگر را برای ساخت گوشی.های هوشمند مبتنی بر ویندوز فون 7 اعلام کردند، شایعاتی منتشر شد که گویای پرداخت مبلغ هنگفتی به نوکیا برای استفاده از این پلات.فورم روی گوشی.های هوشمندش بوده است.
به گزارش بلومبورگ، در آن زمان نوکیا انتخاب دیگری هم داشت و مي.توانست با گوگل برای سیستم.عامل آندرویید همکاری کند اما ظاهرا مبلغی که مایکروسافت پیشنهاد داده بود خیلی بیشتر از گوگل بوده است.
بر اساس این گزارش، نوکیا یک میلیارد دلار از مایکروسافت برای استفاده از ویندوز فون 7 دریافت مي.کند و متعهد شده برای تولید هر گوشی هوشمند مبتنی بر سیستم.عامل ویندوز فون 7 هزینه.اي به مایکروسافت بپردازد و به این ترتیب هزینه مایکروسافت تا پنج سال آینده جبران شود

موضوعات مشابه: