استیو جابز به هر کدام از معدنچیان آزاد شده از قعر زمین یک ipod هدیه کرد.
بعد از 68 روز اسارت 33 معدنچی شیلیایی در عمق 700 متری زمین و آزاد شدن آنها استیو جابز مدیر اپل از اهداء یک ipodبه هر کدام از این معدنچیان خبر داد.
مدل این ipod مشخص نشده اما شاید هدیه مناسبی برای این افراد باشد.


موضوعات مشابه: