محققان تایوانی موفق به ساخت شارژر جدیدی برای تلفن.های همراه شده.اند که انرژی مورد نیاز خود را از هیدروژن تامین می.کند و می.تواند این کشور را به یکی از قطب.های دنیا در ترویج فناوری.های سبز تبدیل کند.
به گفته دانشمندان "موسسه تحقیقات صنعت فناوری" واقع در شهر شمالی سینچو تایوان، این دستگاه قادر است باتری تلفن.همراه را ظرف دو ساعت شارژ کند.
"تسائو فانگی" یکی از محققان این مرکز توضیح داد: «هیدروژن یک ماده بازیافت.شدنی است. این دستگاه جدید می.تواند در کاهش مصرف انرژی بسیار موثر باشد و از محیط زیست محافظت کند. ما همچنان در تلاشیم تا این نوآوری را تکمیل کنیم. ما احتمال می.دهیم که این دستگاه جدید تا سال 2012 میلادی جایگزین شارژرهای کنونی تلفن.های همراه شود».
"ما هونگ-ون" یکی از دانشمندان رشته محیط زیست در دانشگاه ملی تایوان نیز خاطرنشان کرد که این نوآوری می.تواند فصلی نو در دنیای تلفن.های همراه محسوب شود. او گفت: «تئوری استفاده از هیدروژن در شارژرها هیچ گونه آسیبی را برای محیط زیست به همراه نخواهد داشت».
"یه هوی-چینگ" مدیر مرکز انرژی در وزارت اقتصاد تایوان نیز اظهار داشت که این شارژر می.تواند یک محصول قابل.توجه برای دولت این کشور محسوب شود، تا در آینده بتواند میزان مصرف انرژی را کاهش دهد.