گروه خبری GSM: از مشارکت.های جدید خود خبر دادند.
به گزارش فون اسکوپ، هدف از این همکاری این است که به سازمان.های امنیت ملی در جهان کمک کنند تا به بهترین ابزارها و تجهیزات موبایلی مجهز شوند. از جمله این ابزارها می.توان به یک سیستم جدید پهن.باند موبایل داده و صوت اشاره کرد که برمبنای فناوری( LTE( Long Term Evolution عمل می.کند.
در این طرح، اریکسون ساختار فناوری LTE و موتورولا نیز گوشی.های تلفن همراه، امنیت ویدئویی و راهکارهای کنترل و فرماندهی را تامین می.کنند.
وجود چنین ترکیبی از پهن.باند موبایل، گوشی.ها و تجهیزات کنترل و فرماندهی به سازمان.های امنیت ملی جهان کمک می.کند تا در مواقع ضروری و اورژانسی، با سرعت بالا به اطلاعات و قابلیت.های ارتباطات پیشرفته دسترسی داشته باشند.

موضوعات مشابه: