ارسال sms بدون نمایش شماره (برای گوشی**های سونی اريكسون)

--------------------------------------------------------------------------------

اگه میخواهید پیام بفرستید و شماره شما نمایش داده نشه میتونید مراحل زیر را انجام بدید
menu>masaging>setting>text masage>Email geteway>New Emailgeteway>Type Fav Nomber
منو>پیامها>تنظیمات>پیام متنی>درگاه ایمیل>درگاه جدید ایمیل>شماره دلخواه راوارد کنید
سپس پیام مورد نظر را انتخاب ویا مینویسید وبرروی ارسال پیام میروید و گزینه وارد کردن ادرس ایمیل میروید ویک آدرس ایمیل دلخواه وارد میکنید
مثلا"Asghar@iranرا وارد کنید
پس از تائید ارسال را بزنید
این ترفند روی گوشی سونی اریکسون کاملا" عمل میکنه وفقط بعضی از گوشیها در قسمت
Detailsجزئیات شماره شما را نمایش میده ودر بقه گوشیها فقط آدرس ایمیل را نمایش میده


موضوعات مشابه: