ارتش چين: آمريكا درصدد راه.اندازي جنگ جهاني اينترنتي است


ارتش چين از تلاش آمريكا براي شروع جنگ اينترنتي با هدف براندازي دولت برخي از كشورها خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از شبكه تلويزيوني "راشاتودي "، ارتش كشور چين اعلام كرد كه آمريكا با هدف براندازي دولت برخي از كشورها، از جمله انقلابهاي عربي، درصدد راه.اندازي جنگ جهاني اينترنتي است.

كشور چين با اشاره به اينكه مداركي در اختيار دارد كه نشان مي.دهند آمريكا منشا وقوع حملات سايبري است،. در حال حاضر مدعي است كه آمريكا با استفاده از تاكتيك.هاي كامپيوتري از طريق اينترنت، درصدد ترويج تغيير رژيم در جهان عرب است.

دو تن از دانشمندان آكادمي ارتش چين در قالب مقاله اي اعلام كرده اند: درحاليكه اين اواخر، گردباد تاثيرگذار و تعجب آور اينترنتي، سراسر جهان را در.نورديده است، پشت پرده تمام اين دروغ ها، سايه آمريكاست.

اين دانشمندان اعلام كردند: مفهوم جنگ اينترنتي، جايگزين تهديد هسته اي عصر صنعت شده است و جنگ اينترنتي نيز مي تواند به اندازه تهديدات هسته.اي،. براي امنيت ملي يك كشور مخرب باشد.

در ادامه اين مقاله آمده است: چين بايد موضع اصولي خود را در قبال حفظ مرز اينترنتي و حفاظت از حاكميت اينترنتي خود به جهانيان اعلام كند و تمام نيروهاي پيشرفته.اش را براي استفاده صلح.آميز از اينترنت و بازگرداندن يك محيط سالم و قانونمند اينترنتي، متحد سازد.

خبر تلاش آمريكا براي راه.اندازي جنگ جهاني اينترنتي توسط آكادمي دانشمندان چيني بعد از آن گزارش مي.شود كه گوگل، ادارات چيني را به تلاش براي سرقت اطلاعات حساب.هاي كاربري مرتبط با ادارات دولتي، مقامات، روزنامه.نگاران، فعالان و سياستمداران آمريكايي متهم كرده بود.
گوگل در رديابي حملاتي كه براي سرقت اطلاعات حساب.هاي كاربري مراكز و اشخاص فوق صورت گرفته بود، به شهر "جينان " چين، مجري برگزاري مدارس فني.حرفه.اي ارتش چين با تمركز بر سيستم.هاي رايانه.اي و فناوري رسيده بود.


اين اتهامات گوگل عليه كشور چين در شرايطي مطرح شدند كه چين هرگونه مسئوليت در انجام اين حملات سايبري را رد كرد.موضوعات مشابه: