بخش تلفن همراه خود به مايكروسافت امريكا را رد كردند.

به گزارش شبكه تلويزيوني بلومبرگ مسئولان شركت بررگ نوكياي فنلاند، توافق بر سر فروش بخش تلفن همراه اين شركت به شركت مايكروسافت را شايعه خواندند.

اين در حاليست كه اين شايعه باعث افزايش ارزش نه چندان قوي ، سهام نوكيا شد.

اخبار تاييد نشده حاكي است كه مايكروسافت امريكا خواستار خريداري بخش تلفن همراه نوكيا به ارزش نوزده ميليارد دلار شده بود.موضوعات مشابه: