به گزارش پایگاه اینترنتی Mashable ،به تازگی برنامه.ای به فروشگاه ایتونز اپل راه یافته است که وضعیت فعالیت شبکه PSN سونی را به کاربران خود یادآوری می.کند و هم اینکه طعنه اپل به ناپایدار بودن فروشگاه سونی را نشان می.دهد.

مهمترین شبکه آنلاینی که در چند صباح اخیر دچار مشکل بوده و همیشه دان بوده است بدون تردید شبکه PSN شرکت سونی است که بر اثر هجوم هکرها به این شبکه به یک کمای موقت و طولانی رو رفته بود.

شاید شما هم اعتقاد داشته باشید که اطلاع رسانی سونی در این مورد کافی نبوده و به نوعی سران این شرکت قصد پنهان کاری را داشته.اند و شاید هم منتظر بودید که دوستان شما این اطلاع رسانی را برای شما انجام دهند.

خوب دیگر نگران اطلاع رسانی نباشید زیرا برنامه.ای رایگان با نام PSN Status در فروشگاه اپ استور اپل قرار گرفته است که یک نکته را به ساده ترین روش به شما اطلاع رسانی می.کند:شبکه PSN سونی فعال است و یا اینکه سوئیچ خاموش آن روشن است!

سونی چندی پیش شبکه PSN خود را دوباره به حالت عادی بازگرداند و شاید شما بگویید که خوب دیگر نیازی به این برنامه نیست ولی از گوشه و کنار خبر می.رسد که هکرها دوباره دست به کار شده اند تا ضربه این بار سنگین.تری را به سونی و شبکه سرگرمی.هایش وارد کنند.

پس پیشنهاد ما این است که این برنامه را بر روی دستگاه خود نصب کنید تا دیگر برای چک کردن شبکه PSN احتیاج به روشن کردن کنسول و یا سایر دستگاه ها نداشته باشید.