فایل فلش بدون مشکل گلکسی کپی S5 Clone G900-mt 6571

کد PHP:
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID 6571
BB_CPU_NME 
: [MediaTekMT6571_S00
BB_CPU_EXT 
0xCA00 0x8D00 0x0000
Processing BROM stage
Settings 
for BROM configured!
SecCfgVal 0x00000000
BromVer   
0x00FF
BLVersion 
0x0001
PreLoader 
Active Boot with PL ]
BootLdrSS NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done
will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending 
and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID 0x8B
NAND Flash 
00AD00BC00900055005400AD00BC0000
eMMC Flash 
NOT INSTALLED
Initialize Memory 
... 
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent 
init HW now
NAND FlashIC initialized
[NAND] : FLASH_VEN 0x008B , [HYNIXH9DA4VH2GJAMCR_4EM
[NAND] : FLASH_DIE 00AD 00BC 0090 0055 0054 00AD 00BC
[NAND] : FLASH_LEN 0x20000000
[NAND] : FLASH_EXT 0800/0040/01/NIM_Px-2
DEV RID    
0x2E30A774AC8A393576FAECD2CA2C6450
INT RAM    
0x00020000
EXT RAM    
0x10000000 [256 MiB]
BOOT TYPE  NAND_FLASH_BOOT
SOC VERIFY 
C1
Boot Ok
!

[
AP] : Initial info read Ok!

Brand     alps
ProdName  
benrui71_e_lca
ProdModel 
MT6571
Device    
benrui71_e_lca
AndroidVer
4.2.2
MTKxCPU   
MT6571
MTKxPRJ   
ALPS.JB7.MP.V1.14 
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


محتوا مخفیست ، برای مشاهده کافیست بعد از ثبت نام از مطلب تشکر کنیدموضوعات مشابه: