یک طراح ژاپنی تلفن همراهی ساخته که یک بار مصرف بوده و ایده طراحی آن را از هنر تا کردن کاغذ که میان ژاپنی.ها مرسوم است و با آن اشکالی مثل کشتی و حیوانات می.سازند، گرفته است.
به گزارش اخبار خارجی موبنا، گوشی کاغذی جدید که Origami phone نام دارد، توسط چنگ.یوان وی طراحی شده است.
این گوشی در ظاهر، فرم صافی دارد اما با تا شدن بخش رویی آن کلیدها پدیدار شده و به شکل یک گوشی سه بعدی در می.آید.
چنگ.یوان وی می.گوید: ایده طراحی و ساخت این گوشی بازیافتی را از تجزیه تحلیل گوشی.های استاندارد و چگونگی در کنار هم قرار گرفتن ابزارهای ساده الهام گرفته است.
به گفته محققان، روش ساخت این گوشی استفاده از پلاستیک و ابزارهایی را که هم اکنون در ساخت گوشی.های تلفن همراه به کار می.رود منسوخ می.کند. این گوشی شباهت زیادی به دستگاه.های الکترونیکی ندارد و در طراحی آن تاکید شدیدی بر روی باز سازی در فرم و طراحی و برداشتن لایه رویی از سطح گوشی و نمایش تجهیزات به کار رفته در گوشی است.
بخش دهنی گوشی از جسمی شبیه فیلم غیرشفاف ساخته شده است و ویژگی اصلی آن داشتن سطح حساس به لمسی است که قابلیت تاشدن و خمش پذیری دارد و ممکن است روزی جایگزین صفحه نمایش.های لمسی امروزی شود.
یکی دیگر از ویژگی.های برجسته این نوع صفحه نمایش.ها، قابلیت جاسازی داخل لباس است و به راحتی با تا شدن در هر جیب یا کیفی جا می.شوند.
گروه دیگری از محققان اقدام به طراحی و توسعه گوشی نامرئی کرده.اند که استفاده از دست و نگه داشتن یک جسم سنگین مثل تلفن همراه را از بین برده و می.توان بدون نیاز به گوشی با دیگران در ارتباط بود.
البته موانعی بر سر ساخت این نوع گوشی.های مفهومی و برای رسیدن به این هدف وجود دارد اما محققان امیدوارند روزی فرا رسد که کاربران برای ساکت کردن صدای زنگ گوشی خود فقط با انگشت دست به آن اشاره کنند.
ایده ساخت گوشی کاغذی هم یک روش غیر معمول از گوشی تلفن همراه است که انتظار می.رود در آینده در ساخت گوشی.های تلفن همراه مورد استفاده قرار گیرد که ساخت این مدل گوشی و تولید انبوه آن هنوز در دستور کار تولیدکنندگان قرار نگرفته است.

موضوعات مشابه: